Idi na glavni sadržaj Idi na glavni izbornik Idi na pretragu
Odredbe i uslovi

USLOVI I ODREDBE ZA
BRAND PARTNER

Ovi Uslovi i odredbe korištenja “Uslovi ”), te svi dokumenti na koje je data referenca u njima navode pravila za Oriflame, principe te prava i obaveze BRAND PARTNER i kada ih prihvatite smatraju se obavezujućim sporazumom „Sporazum” ili Sporazum s Partnerom brenda) između Oriflame Kozmetika BH D.O.O. Sarajevo (Limited) sa sjedištem na adresi Sarajevo-Centar, Sarajevo Dio, ul. Dolina br.11, PDV: 200024410009 (“Oriflame”, “nas”, “mi”, “naše”) i (“ vas ”, “Oriflame Brend Partner” “Brend Partner”) i nadmašuju sve ostale prethodne sporazume, zastupanja ili poduhvate. Objavili smo ove Uslove na našoj web stranici, a koji su vam raspolaganju te vam stoga savjetujemo da isprintate ili sačuvate i zadržite kopiju ovih Uslova i svih drugih dokumenata koji čine Sporazum.

 

 1. DEFINICIJE

Sljedeće definicije se koriste u ovim Uslovima:

 1. Etički kodeks i pravila ponašanja: set obavezujućih pravila, koji su dio Nagradnog programa ya Brend partnere, a uređuju ponašanje Brand Partner prema Oriflameu, kupcima i drugim Oriflame Brend Partnerima;
 2. Kupac: svako fizičko lice, registrovano ili ne kao kupac pri Oriflameu, a koje kupi Oriflame proizvode na internetu (na primjer na web stranici) ili izvan interneta (na primjer, telefonom) i koje, dok tako postupa, potpuno ili uglavnom djeluje izvan svoje/njezine trgovine, kompanije, obrta ili profesije;

iii.   Oriflame katalog, katalog: brošura u tvrdom ili elektronskom obliku koju periodično izdaje Oriflame, a koja uključuje ponude Oriflame proizvoda i njihove preporučene maloprodajne cijene;

 1. Period kampanje: period naveden na prvoj stranici svakog Kataloga tokom kojeg su ponude iz Oriflame kataloga važeće;
 2. Komercijalni programi: marketinški, prodajni i programi podsticaja koje povremeno sponzoriše Oriflame;
 3. Oriflame grupa: Oriflame Kozmetika BH D.O.O. Sarajevo (Limited), njeno krajnje holding društvo i svaka jedinica koju direktno ili indirektno kontroliše to krajnje holding društvo;

vii.   Oriflame proizvodi: kozmetika i srodni modni dodaci kao i određena hrana i dodaci prehrani ponuđeni za prodaju pod zaštitnim znakovima Oriflamea; Katalog opisuje glavne karakteristike Proizvoda;

viii.  Nagradni program za Brend partnere: dokument koji objašnjava priliku za zaradu s Oriflameom. Kopiju Nagradnog programa za Brend partnere možete preuzeti OVDJE;

 

 1. Zaštitni znakovi Oriflamea: ime Oriflame, logo Oriflamea te nazivi proizvoda ili asortiman proizvoda koje mi proizvedemo, stavimo na tržište, prodamo ili distribuišemo;
 2. Politike i procedure: ove politike i procedure koje regulišu odredbe o kompenzaciji i benefitima prema Nagradnom programu za Brend partnere i Komercijalnim programima. Kopiju Politika i procedura možete preuzeti OVDJE. Kopiju Uslova odgođenog plaćanja možete pročitati OVDJE.

 

 1. Cijene: cijene Oriflame proizvoda utvrđene od strane Oriflamea te prikazane u cjenovniku koji je važeći u vrijeme objavljivanja narudžbenice;

xii.   Teritorija: Bosna i Hercegovina;

xiii.  Lični podaci: detalji koje podnesete pri svojoj registraciji kao Brend Partner Oriflame kao i sve dodatne informacije o vama koje nam možete povremeno dostavljati;

xiv.   Lične informacije: informacije koje se odnose direktno ili indirektno na kupce, Oriflame Brend Partnere i ostale treće strane čije informacije prikupljate ili na drugi način obrađujete tokom svog odnosa s Oriflameom.

 

 1. REGISTRACIJA I ČLANSTVO

2.1.   Bićete registrovani kao Oriflame Brend Partner nakon što prihvatimo vašu prijavu i damo vam jedinstveni broj Brend Partnera. Uslovi za vaše prihvatanje za Oriflame Brend Partnera su navedeni u odjeljku Pravila „Članstva“ u Etičkom kodeksu i Pravilima ponašanja.

2.2.   Zadržavamo pravo da naplatimo godišnju administrativnu naknadu u iznosu navedenom na našoj web stranici (pri vašoj registraciji i na svaku godišnjicu registracije) i ako odlučite, da vam naplatimo cijenu navedenu na našoj web stranici za početni set. Ovi troškovi biće fakturisani pri vašoj prvoj fakturi za kupovinu.

2.3.   Vaše članstvo i Brend Partner Sporazum automatski ističu: (i) na godišnjicu registracije osim ako se ne izvrši obnova prema ovim Uslovima; ili (ii) ako niste ispostavili narudžbu u periodu od 12 uzastopnih mjeseci.

2.4.   Vi i Oriflame možete bilo kada da raskinete članstvo i ovaj Brend Partner Sporazum kako je dalje navedeno u ovim Uslovima.

2.5.   Članstvo je vaše lično i ne može se dodijeliti ili prebaciti na bilo koju drugu osobu bez naše prethodne pismene saglasnosti te u skladu sa zahtjevima Etičkog kodeksa i Pravila ponašanja.

2.6.   Nisu dozvoljene neodobrene registracije. Ovim se obavezujete na potpunu odgovornost za bilo kakva potraživanja, troškove i iznose nastale usljed takve registracije i u potpunosti ste odgovorni da obeštetite Oriflame za sva potraživanja, troškove i iznose nastale usljed takve neodobrene registracije.

2.7.   Prilikom vaše registracije:

2.7.1.   Imate pravo da kupite Oriflame proizvode u skladu s ovim Uslovima te da upotrijebite i primite druge benefite navedene u Nagradnom programu za Brend Partnere i koji su uključeni u bilo koje Politike i procedure; i

2.7.2.   U obavezi ste da se strogo pridržavate pravila ovih Uslova.

 

 1. PRAVO NA POVLAČENJE (HLAĐENJE) I POSLJEDICE OTKAZIVANJA ČLANSTVA

3.1.   Možete bilo kada otkazati svoje članstvo i raskinuti svoj Brend Partner Sporazum bez navođenja bilo kakvog razloga, tako da nam pošaljete pismeno obavještenje o vašem otkazivanju. Čim zaprimimo vaše obavještenje, potvrdićemo prijem vašeg otkazivanja. Možete koristiti OBRAZAC ZA OTKAZIVANJE da nas obavijestite o svom otkazivanju članstva.

3.2.   Ako otkažete članstvo i raskinete svoj Sporazum u roku od 30 kalendarskih dana nakon vaše registracije, izvršićemo refundaciju svih naknada i troškova i prihvatićemo otkazivanje bilo kojih naručenih Proizvoda ili usluga koji još nisu isporučeni i povrat svih Proizvoda (uključujući materijale za obuku i promociju, poslovne priručnike i setove) koje kupite. Iz sigurnosnih i higijenskih razloga možemo odbiti prihvat Proizvoda koji nisu otvoreni ako to znači da ti proizvodi više nisu u istom stanju kao u vrijeme kupovine. Nabavna cijena za takve Proizvode biće refundirana pri isporuci Proizvoda ili što je prije moguće ako Proizvode još nismo isporučili.

3.3.   Ako vi date ostavku i raskinete svoj Ugovor u bilo kojem kasnijem trenutku ili ako Oriflame raskine Ugovor radi pogodnosti, na vaš zahtjev:

3.3.1. mi ćemo otkupiti sve proizvode od vas, pod sljedećim uslovima:

3.3.1.1. vraćeni proizvodi su kupljeni u zadnjih 12 mjeseci prije vašeg ostavke i bit će refundirani u iznosu od 90% prvobitne neto cijene plaćene nakon odbitka bilo kojeg iznosa plaćanja koji smo izvršili prema vama u vezi nabavke ovih Proizvoda; i

3.3.1.2. vraćeni proizvodi moraju biti u stanju koje dozvoljava plasiranje na tržište, a to znači da nisu bili upotrebljavani, otvoreni ili na bilo koji način promijenjeni; nije im istekao vijek trajanja te se i dalje prikazuju u Katalozima; i

3.3.2. refundirat ćemo sve potrebne naknade, koje ste platili u roku od 30 dana prije vaše ostavke ili raskida, kako bismo postali ili ostali Brend Partner.

 

 1. KUPOVINA PROIZVODA
 2. ISPOSTAVLJANJE NARUDŽBE

4.1.   Možete ispostaviti narudžbu iz Kataloga odabirom Proizvoda koji želite kupiti. Ispostavljanje narudžbe se smatra ponudom koju ste napravili prema nama da biste kupili odabrane Proizvode.

4.2.   Narudžba se smatra ispostavljenom kada su završeni sljedeći koraci:

4.2.1 ako se naručuje telefonskim putem, obavijestili ste našu Korisničku službu koje Proizvode želite kupiti i Služba ih je odabrala za vas; ili

4.2.2   ako se naručuje online, odabrali ste Proizvode koje želite kupiti preko opcije „dodati u kolica za kupovinu“; možete bilo kada pregledati i izmijeniti sadržaj kolica za kupovinu tako što izmijenite količinu Proizvoda, brisanjem Proizvoda ili uklanjanjem cijelog sadržaja iz kolica za kupovinu;

4.2.3   dali ste lične podatke neophodne za isporuku; i

4.2.4   odabrali ste preferisani metod isporuke i plaćanja.

4.3.   Kada je vaša online narudžba ispostavljena, ne može se promijeniti preko web stranice; tada trebate kontaktirati Korisničku službu na INFO@ORIFLAME.BA

4.4.   Kada prihvatimo vašu narudžbu, poslaće vam se potvrda narudžbe emailom i u tom trenutku ugovor o kupovini stupa na snagu. Možemo odbiti da prihvatimo vašu narudžbu bez navođenja razloga odbijanja. Refundiraćemo u potpunosti svaku uplatu koju ste izvršili.

4.5.   Pored potvrde narudžbe, dobićete detalje o vašim Proizvodima koji vam se isporučuju i sve druge neophodne informacije.

4.6.   Ako naručite online imajte na umu sljedeće:

4.6.1  zaključeni ugovor neće biti u datoteci ili dostupan: dijelovi ugovora biće vaša narudžba i Uslovi na sajtu (koji mogu biti sačuvani ili isprintani) ili vam ih mi saopštimo preko drugih sredstava komunikacije;

4.6.2  ugovor može biti zaključen samo na službenim jezicima u BiH (hrvatski, srpski, bosanski);

4.6.3  Oriflame se pridržava Kodeksa ponašanja navedenog u članu 10 ovih Uslova.

4.7.   Ne možete otkazati narudžbe koje su završene i plaćene, osim kako je opisano u klauzuli 5.

4.8.   Narudžbe se mogu ispostaviti bilo kada tokom dana osim tokom određene neraspoloživosti u Periodu kampanje kada ažuriramo Katalog.

4.9   Nisu uvijek svi Proizvodi na raspolaganju. Ako u trenutku naručivanja neki Proizvod nije na stanju, uložićemo razumne napore da vas obavijestimo prije dovršetka narudžbe da biste mogli promijeniti ili odustati od narudžbe.

4.10 Katalog može povremeno i tokom ograničenog vremenskog perioda biti nedostupan zbog održavanja ili iz različitih tehničkih razloga. Oriflame neće biti odgovoran za takvu neraspoloživost i odbiće sve zahtjeve kupaca ili drugih posjetioca u vezi s tim.

4.11 Izuzetno vam možemo dozvoliti da naručujete za druge pomoću određenog online alata. To će biti moguće samo za vaše krajnje Brend Partnere, kako je objašnjeno u Nagradnom programu za Brend partnere, te samo na osnovu njihovog izričitog odorenja. Ako koristite ovaj alat, bićete isključivo odgovorni za sve zahtjeve koji se temelje na neodobrenom naručivanju i općenito za svako kršenje privatnosti, kao i za sve troškove i izdatke koje Oriflame ili osoba za koju ste ispostavili narudžbu mogu imati u vezi s ovom narudžbom.

 1. CIJENE I PLAĆANJE

4.12  Osim ako nije drugačije navedeno, cijene Proizvoda prikazane u Katalogu predstavljaju punu maloprodajnu cijenu Proizvoda u trenutku slanja narudžbe.  Sve cijene su prikazane u lokalnoj valuti i uključuju PDV.

4.13  Zadržavamo pravo da bilo kada i prema vlastitom nahođenju promijenimo cijene, ali sve promjene cijena Proizvoda koje odaberete prije slanja narudžbe neće biti dio ugovora između nas, osim ako se obe strane isključivo ne dogovore da hoće.

4.14  Cijene ne uključuju troškove transporta, isporuke i bilo koje druge naknade i troškove koji su jasno naznačeni kao dodatni troškovi na cijenu tokom procesa naručivanja i koji mogu varirati ovisno o načinu isporuke koji ste odabrali.

4.15  S vremena na vrijeme možemo sniziti cijene.  Dodatni popust vam može biti omogućen u skladu s Oriflame Nagradnim programom za Brend partnere ili bilo kojom drugom Politikom ili Komercijalnim programom.  Uvijek možete poslati bilo kakve upite o kalkulacijama cijene Korisničkoj službi na INFO@ORIFLAME.BA

4.16  Plaćanja se mogu izvršiti debitnom ili kreditnom karticom, bankovnim transferom ili na drugi način naveden u ovim Uslovima ili bilo kojoj Politici. Većina velikih platnih bankovnih kartica su prihvaćene.

4.17  U svrhu naplate, zadržavamo pravo saradnje s dobavljačem usluga treće strane. Možete očekivati da ćete od ovog vanjskog dobavljača usluga dobiti fakture i komunikaciju o plaćanju. U pravilu, sve fakture se moraju platiti u roku navedenom na fakturi.  Kamate na zakašnjela plaćanja se mogu naplaćivati dnevno po važećoj kamatnoj stopi Centralne banke, kao i razumni troškovi naplate dugova.

4.18  Informacije o metodama plaćanja, uključujući sve moguće odgode plaćanja ili kreditne uslove su uključene u Politike i procedure.  Ako želite dodatne informacije, kontaktirajte Korisničku službu na INFO@ORIFLAME.BA

 

4.19  Radi sigurnosti online plaćanja putem kartice, svi podaci o plaćanju su šifrirani. Budući da Oriflame sarađuje s ovlaštenim dobavljačima platnih usluga, pravilno se postupa s podacima o kreditnoj kartici i u skladu s međunarodnim STANDARDIMA SIGURNOSTI KARTIČNE INDUSTRIJE.

 

4.20  Ako pružimo mogućnost ponavljajućeg kartičnog plaćanja, imaćete mogućnost da isključivo odaberete i pretplatite se na ovaj prikladan način plaćanja. Sva daljnja plaćanja biće odobrena s vaše platne kartice u trenutku slanja narudžbe, a iznos će biti naplaćen s vaše platne kartice u trenutku kada Oriflame pošalje naručene proizvode.  Moći ćete se povući iz ponavljajućeg plaćanja u bilo kojem trenutku tako što odete na stranicu svog profila i kliknete na tabulator platne kartice.

4.21  Slažete se da primate elektronske fakture. Od Oriflamea u bilo kojem trenutku možete na zahtjev dobiti štampane fakture.

 1. DOSTAVA I PRIJENOS RIZIKA

4.22  Naručeni proizvodi se mogu isporučiti samo na Teritoriji.

4.23  Mjesto isporuke Proizvoda odabraćete prema vašoj narudžbi.

4.24  Obradićemo i isporučiti vašu narudžbu što je brže moguće, ali najkasnije 30 dana nakon naše potvrde narudžbe. Nećemo biti odgovorni za kašnjenja u isporuci uzrokovana okolnostima na koje ne možemo uticati.

4.25  Po isporuci Proizvoda, rizik od gubitka Proizvoda i pravo na Proizvode prelazi na vas.

4.26  Oriflame ne snosi odgovornost za neisporučivanje, pogrešnu ili zakašnjelu isporuku narudžbe, a koje je uzrokovano vašim netačnim ili nepotpunim pružanjem Ličnih podataka.

4.27  Zadržavamo pravo da bilo kada jednostrano otkažemo narudžbu koju ispostavite ako razumno sumnjamo da kršite sve Uslove.

 1. USKLAĐENOST NAŠIH PROIZVODA

4.28  Garantujemo da su Oriflame proizvodi izrađeni u skladu sa Smjernicama dobrih praksi proizvodnje za kozmetičke proizvode EN ISO 22716:2007 i Kodeksom prakse Oriflamea.

 

 1. PRAVO NA OTKAZIVANJE NARUDŽBI

5.1.   Strogo poštujemo pravila povrata Proizvoda koja se primjenjuju na Teritoriji (za više informacija pogledajte klauzulu 5.3).

5.2.   Ne dovodeći u pitanje vaše pravo na otkazivanje svake narudžbe i povrat Proizvoda, po zaprimanju isporuke trebate provjeriti njen sadržaj i paziti da ne sadrži bilo koje Proizvode koji su oštećeni tokom transporta. Vi ili osoba koja zaprimi Proizvod u vaše ime morate odmah obavijestiti Korisničku službu podnošenjem reklamacije i opisati oštećenje/defekt. Takođe možete poslati reklamaciju emailom na adresu INFO@ORIFLAME.BA

5.3.   Prava na povrat i refundaciju

5.3.1 Narudžbu za Proizvod(e) možete otkazati bez navođenja bilo kakvog razloga tokom perioda određenog u klauzuli 5.3 ispod (ii) To znači da tokom relevantnog perioda, ako promijenite mišljenje ili iz bilo kojeg razloga odlučite da ne želite zadržati Proizvod, možete nas obavijestiti o svojoj odluci da otkažete narudžbu i primite refundaciju.

5.3.2   Možete bilo kada otkazati narudžbu čak i nakon što zaprimite potvrdu narudžbe emailom ili nakon što je vašu narudžbu verbalno prihvatila Korisnička služba ali najkasnije 14 dana od dana kada dobijete Proizvod u posjed ili posljednje Proizvode, ako ste naručili više od jednog.

5.3.3   Za otkazivanje narudžbe, kontaktirajte Korisničku službu telefonom na broj +387 33 953 560 ili nam pošaljite email na adresu INFO@ORIFLAME.BA ili poštom za Oriflame Cosmetics Sarajevo-Centar, Sarajevo Dio, ul. Dolina br.11. Možete koristiti obrazac da biste nas obavijestili o svom otkazivanju narudžbe. Ako popunite ovaj online obrazac i podnesete ga preko naše web stranice, potvrdićemo prijem takvog otkazivanja na trajnom mediju (npr. emailom) bez odgađanja. Možda ćete željeti da zadržite kopiju vašeg otkazivanja za svoju vlastitu evidenciju. Samo trebate iskoristiti svoje pravo na otkazivanje prije isteka perioda otkazivanja. Stoga, ako nam pošaljete svoje obavještenje o otkazivanju emailom ili poštom, onda vaše otkazivanje stupa na snagu od datuma kada ste nam poslali email ili dopis poštom. Ako nas pozovete da nas obavijestite o svom otkazivanju, onda vaše otkazivanje stupa na snagu od datuma vašeg telefonskog poziva.

5.3.4 Refundiraće vam se cijeli iznos koji ste platili za Proizvode i svi važeći troškovi isporuke koje ste platili (osim za dodatne troškove koji proizilaze iz tog ako ste vi odabrali drugu vrstu isporuke mimo najjeftinije vrste isporuke koju smo vam ponudili). Možemo odbiti od iznosa refundacije iznos gubitka vrijednosti svakog isporučenog Proizvoda, ako je gubitak rezultat vaše bespotrebne manipulacije. Vi ste odgovorni samo za umanjenu vrijednost Proizvoda koja je rezultat manipulacije mimo onog što je neophodno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionisanja Proizvoda. Dospjelu refundaciju ćemo obraditi čim prije i u svakom slučaju, u roku od (a) 14 kalendarskih dana nakon što zaprimimo od vas isporučeni Proizvod ili (b) (ako je ranije) 14 kalendarskih dana nakon što obezbijedite dokaz da ste vratili Proizvode ili (c) ako Proizvodi nisu isporučeni, 14 kalendarskih dana nakon datuma dostave vašeg obavještenja o otkazivanju. Ako ste nam vratili Proizvode jer su isti bili oštećeni ili pogrešno opisani, molimo pogledajte klauzulu 5.3 (v).

5.3.5   Ako ste nam vratili Proizvode jer su isti bili oštećeni ili pogrešno opisani, refundiraćemo cijeli iznos cijene za oštećeni Proizvod, sve važeće troškove isporuke i sve razumne troškove koje imate pri povratu stavke nama.

5.3.6   Refundaciju možemo izvršiti na vašu kreditnu karticu, debitnu karticu ili druge načine koje ste koristili da izvršite uplatu prema nama, osim ako se isključivo ne dogovorimo drugačije; u svakom slučaju nećete imati nikakve troškove zbog refundacije.

5.3.7   Ako su vam Proizvodi isporučeni:

5.3.7.1  morate nam vratiti Proizvode bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju najkasnije 14 kalendarskih dana nakon dana vašeg otkazivanja narudžbe/ugovora. Rok je ispunjen ako ste nam vratili Proizvode prije isteka perioda od 14 dana;

5.3.7.2 osim ako Proizvodi nisu oštećeni ili pogrešno opisani (u tom slučaju, pogledajte klauzulu 5.3 (v)), bićete odgovorni za direktne troškove vraćanja Proizvoda nama; i

5.3.7.3   imate zakonsku obavezu da zadržite Proizvode u svom posjedu i vodite razumnu brigu o Proizvodima dok su u vašem posjedu.

5.3.8   Detalji o vašem pravu na otkazivanje i objašnjenje o tome kako iskoristiti to pravo uključujući sugerisane Obrasce povrata su dati u dokumentima opisanim u klauzuli 4.5. Obrasce povrata možete preuzeti OVDJE.

5.3.9   Mi smo u zakonskoj obavezi da isporučimo Proizvode koji ispunjavaju ugovor. Kao kupac, uvijek ćete imati zakonska prava u vezi s Proizvodima koji su oštećeni ili ne odgovaraju opisu. Politika povrata u ovoj klauzuli 5.3 ili ovim Uslovima ne utiče na ova zakonska prava. Savjet o vašim zakonskim pravima na Teritoriji je na raspolaganju kod Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

5.4 Nadalje garantujemo za kvalitet svakog Proizvoda koji nosi naziv Oriflame i potvrđujemo da smo ih mi proizveli ili su proizvedeni za nas prema najvišim standardima kvaliteta. Uvjereni smo da će naši kupci biti zadovoljni našim Proizvodima u svakom pogledu. Stoga nudimo dodatnu Oriflame garanciju koje vam omogućuje zamjenu ili potpuni povrat novca za bilo koji Proizvod s kojim niste u potpunosti zadovoljni. Povrat se potražuje u roku od \ {\ {Period_garancije_zadovoljstva}} dana od zaprimanja Proizvoda. Ova garancija se ne odnosi na bilo koji Proizvod koji je namjerno oštećen ili zloupotrebljen. Osim ako nije drugačije saopšteno, povrati i refundacije prema ovoj klauzuli biće izvršeni u skladu s odredbama prethodnih stavova ove klauzule 5.

 

 1. OBAVEZE ORIFLAME BREND PARTNERA

6.1.   Brend Partneri kupuju i mogu koristiti ili konzumirati Oriflame proizvode ili ih prodavati u svoje ime i za svoj račun. Ako odaberete trgovinu Oriflame proizvodima, smatraćete se i uvijek ćete djelovati kao neovisno lice (samozaposlenik/trgovac pojedinac), a ne kao Oriflameov agent ili zaposlenik. Nećete imati nikakvo ovlaštenje da pregovarate ili obavljate poslove kao posrednik pri sklapanju ugovora između Oriflamea i drugih Brend Partnera i trećih strana. Takođe, nemate ovlaštenja da kupujete, prodajete ili općenito zaključujete bilo kakve sporazume u naše ime ili za naš račun ili u ime i za račun bilo koje druge kompanije u Oriflame Grupi. Potvrđujete i prihvatate da niste 'komercijalni agent' u smislu važećih zakona na Teritoriji i nemate pravo na primanje bilo kakve naknade ili obeštećenja po prestanku ovog odnosa.

6.2.   Ako se odlučite za trgovinu Oriflame proizvodima i/ili obavljanje bilo koje aktivnost u skladu s Nagradnim programom za Brend partnere, Politikama i procedurama ili Komercijalnim programima, morate sami pribaviti sve dozvole, licence i općenito obaviti sve registracije potrebne prema zakonima Teritorije, uključujući bilo koju registraciju zaštite podataka (pogledajte klauzulu 6.6), registraciju u poreznoj upravi i porezne prijave. Vi ste isključivo odgovorni za prijavljivanje i plaćanje svih poreza, dažbina, doprinosa za socijalno osiguranje i taksi koje su važeće za takve aktivnosti. Vi ste isključivo odgovorni da osigurate da su svi aspekti vaše upotrebe ličnih podataka vaših kupaca u svakom pogledu usklađeni s nacionalnim zakonima o zaštiti podataka i privatnosti (pogledajte klauzule 6.6 - 6.13).

6.3.   Dozvoljavamo povratak i zamjenu Proizvoda kako je opisano u Uslovima, vašim kupcima ali i vama. Potvrđujete i slažete se da je vaša odgovornost da obavijestite svoje Kupce o njihovom pravu na povrat Proizvoda, a vi ćete ih vratiti u njihovo ime.

6.4.   Vi ćete podržati imidž i ugled Oriflamea. Ne smijete davati nikakve izjave niti obavljati bilo kakve radnje koje bi mogle biti štetne po imidž Oriflamea ili Proizvoda. Poslovaćete na zakonit i etičan način i nećete iznositi lažne, obmanjujuće ili preuveličane tvrdnje o Proizvodima ili mogućnostima zarade u Oriflameu.

6.5.   Potvrđujete da su zaštitni znakovi Oriflamea, naše trgovačko ime i logo, naši online alati i naše baze podataka vlasništvo Oriflamea i slažete se da ih ne kršite na bilo koji način. Radi izbjegavanja sumnje, cijeli goodwill u imenu Oriflame pripada Oriflameu. Na naš zahtjev potpisaćete takvu dokumentaciju koju opravdano tražimo da to potvrdimo.

6.6.   Brend Partner se slaže i prihvaća da su odredbe ovog Sporazuma i materijal na koji se u njemu poziva, uključujući, ali bez ograničenja, Oriflameov Nagradni program za Brend partnere, Komercijalne programe, Politike i procedure, uključujući Komercijalne programe, naše baze podataka (uključujući, ali bez ograničenja, bilo koju bazu podataka koja sadrži lične podatke) i naši online alati vlasničke informacije i predmet naših prava intelektualnog vlasništva. Brend Partner ih neće koristiti niti bilo koji njihov dio, osim u toku aktivnosti odobrenih ovim Sporazumom.

6.7.   Možete imati pravo na beneficije ako je primjenjivo pod uslovima relevantnog Komercijalnog programa ili Politikama i procedurama.

6.8.   Prilikom predstavljanja Oriflame proizvoda, Oriflameove poslovne prilike ili bilo kojeg promotivnog materijala ili materijala za obuku drugim Brend Partnerima za koje se naplaćuje naknada, strogo ćete se pridržavati Pravila ponašanja i Etičkog kodeksa.

Odgovornosti za zaštitu podataka

6.9.   Kao Brend Partner možete prikupljati, snimati, skladištiti, koristiti i ažurirati lične podatke. Kao nezavisni kontrolor podataka takvih ličnih podataka, garantujete i slažete se da ćete se pridržavati svih važećih zakona o zaštiti podataka i privatnosti. Prema ovim zakonima, od vas se može zahtijevati da se registrujete kod nadležnog tijela za zaštitu podataka, osim ako niste izuzeti i morate se pridržavati principa zaštite podataka. Vaša je odgovornost procijeniti vašu potrebu za registracijom i izvršiti takvu registraciju ako je potrebno te u skladu s principima zaštite podataka.

6.10.  Ako želite sponzorisati kupca da postane Brend Partner, možete prikupljati lične podatke direktno od kupca. Morate poštovati naše procedure za sponzorstvo koje vam se s vremena na vrijeme saopštavaju i osigurati da je svaka upotreba ličnih podataka u skladu s važećim zakonom.

6.11.  Posebno ćete poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako biste zaštitili lične podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, posebno tamo gdje obrada uključuje prenos podataka preko mreže i od svih ostalih nezakonitih oblike obrade. S obzirom na stanje opreme i cijenu njihove implementacije, te mjere osiguravaju nivo bezbjednosti primjeren rizicima koje predstavlja obrada i prirodi ličnih podataka koje treba zaštititi.

6.12.  Obavijestićete Oriflame odmah nakon što saznate za svako kršenje bezbjednosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima slanjem emaila Oriflameu na adresu PRIVACY@ORIFLAME.COM i objasniti prirodu incidenta i zahvaćene evidencije.

6.13.  Ako u bilo kojem trenutku od kupca ili druge osobe čije lične podatke obrađujete primite zahtjev kojim želi ostvariti prava u skladu sa zakonima o zaštiti podataka, udovoljićete tom zahtjevu u mjeri u kojoj to zahtijeva važeći zakon i u skladu s bilo kojim politikama, procedurama ili obuci koju vam povremeno pruža Oriflame.

6.14.  Lične podatke možete obrađivati samo u skladu s obavještenjem o privatnosti koje je dostavljeno kupcima i drugim Oriflame Brend Partnerima. Po prestanku vašeg odnosa s Oriflameom, garantujete i slažete se da ćete bez nepotrebnog odgađanja uništiti sve lične podatke koje posjedujete ili su pod vašom kontrolom.

6.15.  Izričito se odričemo bilo kakve odgovornosti za bilo kakve kazne, troškove, naknade i općenito sve troškove koje možete imati kao posljedicu bilo kakvog kršenja važećih zakona o zaštiti podataka i privatnosti.

Marketinške i komercijalne komunikacije

6.16.  Morate isključivo pitati Kupce žele li od vas primati marketinške komunikacije o Oriflame proizvodima, a prije slanja takve komunikacije morate dobiti saglasnost. Morate voditi evidenciju o marketinškim preferencama svakog primaoca marketinške komunikacije od vas, koja uključuje bilješku datuma kada je data saglasnost i jezik koji je dogovoren. Svaka marketinška komunikacija koju pošaljete mora obavijestiti primaoca o njegovom/njezinom pravu na odjavu od budućih komunikacija i na koji način može iskoristiti to pravo, uključujući i obavještenja putem emaila o njegovoj/njezinoj želji da se odjavi. Slažete se i garantujete da ćete poštivati preference bilo kojeg primaoca takve komunikacije.

6.17  Naši online alati vam mogu omogućiti da koristite lične podatke kupca za slanje marketinške i druge komercijalne komunikacije, prema sljedećim uslovima:

6.17.1  morate sponzorisati kupca da postane Brend Partner, osim ako nije isključivo drugačije dogovoreno,

6.17.2  marketinška i druga komercijalna komunikacija mora se odnositi samo na Oriflame proizvode,

6.17.3  komercijalna ili marketinška komunikacija mora biti jasno prepoznata kao takva,

6.17.4  komunikacija uključuje vaše ime i kontakt podatke kao pošiljaoca komercijalne komunikacije i valjanu email adresu (i/ili drugi način, poput linka za otkazivanje pretplate) pomoću kojeg korisnici mogu doći do vas kako bi vas obavijestili o svojim željama da odustanu od daljnje marketinške komunikacije,

6.17.5  marketinške komunikacije se ne smiju slati kupcima koji su odustali od njihovog primanja,

6.17.6  promotivne ponude, kao što su popusti, premije i pokloni, gdje je to dopušteno važećim zakonom, moraju se jasno identifikovati kao takve, a uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se kvalifikovali za njih te će biti lahko dostupni i jasno predstavljeni i nedvosmisleni, i

6.17.7  sadržaj takve komercijalne i marketinške komunikacije u skladu je s ovim Uslovima i svim važećim zakonima koji se odnose na komercijalne komunikacije.

6.18  Ni pod kojim okolnostima nije vam dopušteno slanje marketinških ili drugih komercijalnih poruka u ime Oriflamea ili za njegov račun.

 

 1. OBAVEZE ORIFLAMEA

7.1  Isporučićemo sve Proizvode koje ste naručili ovisno o raspoloživosti.

7.2  Izričito isključujemo bilo kakvu odgovornost u vezi s nedostatkom ili neraspoloživosti Proizvoda na stanju.

7.3 U zavisnosti od toga da li se pridržavate uslova ovog Ugovora i vaših obaveza prema zakonima Teritorija, primit ćete, direktno od nas, od drugog Oriflame subjekta ili od treće strane kao pružaoca usluga, sve pogodnosti/plaćanja koja vam pripadaju u skladu s Oriflame Nagradnim programom za Brend partnere koji je trenutno na snazi.

 

 1. RASKID

8.1 Možemo raskinuti vaše članstvo i Brend Partner Ugovor radi praktičnosti uz obavijest od 1 mjeseca ili s neposrednim učinkom u bilo kojoj od sljedećih okolnosti:

8.1.1  ako date bilo kakvu izjavu ili bilo koji lični podatak koji je materijalno netačan ili neistinit;

8.1.2  ako se zahtjev za vaš bankrot podnese na bilo kojem sudu ili ako niste u mogućnosti da nam otplatite svoje dugove u trenutku njihovog dospijeća;

8.1.3  ako prekršite bilo koju odredbu Brend Partner Sporazuma, a koje kršenje se ne može popraviti ili u slučaju kršenja bilo koje odredbe Etičkog kodeksa i Pravila ponašanja;

8.1.4  ako prekršite bilo koju odredbu Sporazuma kao Brend Partner, uključujući dokumente na koje se ovdje poziva i ne uspijete, u slučaju kršenja koje je moguće otkloniti, otkloniti tu povredu u roku od 14 dana od zaprimanja pismenog obavještenje od nas.

 

 1. RJEŠAVANJE PRITUŽBE

9.1.  Procedura Oriflamea za rješavanje pritužbe je navedena u Pravilima ponašanja.

9.2  Uvijek možete podnijeti pritužbu, postaviti pitanje ili zahtijevati kod Korisničke službe Oriflamea na email INFO@ORIFLAME.BA ili nas pozvati na broj +387 33 953 560.

 

 1. KODEKS PONAŠANJA

Oriflame strogo poštuje Svjetsku Federaciju udruženja za direktnu _prodaju (WFDSA) (ETIČKI KODEKS DIREKTNE PRODAJE WFDSA). Oriflame zahtijeva od svojih Brend Partnera da se striktno pridržavaju ovih kodeksa kako je dalje implementirano u Oriflameovom etičkom kodeksu i Pravila ponašanja.  Kopije ovih dokumenata možete dobiti i od Korisničke službe na email adresu INFO@ORIFLAME.BA

 

 

 1. GREŠKE I KOREKCIJE

Iako ulažemo razumne napore da uključimo tačne i aktuelne informacije na ovu web stranicu, ne garantujemo niti izjavljujemo da će web stranica biti bez grešaka. Greške pri unosu podataka ili drugi tehnički problemi ponekad mogu rezultirati prikazivanjem netačnih podataka. Zadržavamo pravo da ispravimo sve netačnosti ili štamparske greške na našoj web stranici, uključujući cijene i raspoloživost proizvoda i usluga, te nećemo snositi odgovornost za takve greške. Takođe možemo u bilo koje vrijeme poboljšati i/ ili promijeniti funkcije, funkcionalnost ili sadržaj web stranice. Ako vidite bilo koju informaciju ili opis za koji smatrate da su netačni, obratite se Korisničkoj službi.

 

 1. LINKOVI

12.1 Možemo pružiti linkove na web stranice ili resurse trećih strana. Naše pružanje takvih linkova nije potvrda bilo kakvih informacija, proizvoda ili usluga do kojih se dolazi putem tog linka. Ne snosimo odgovornost za sadržaj ili performanse bilo kojeg dijela Interneta, uključujući i druge web stranice na koje se ova web stranica može povezati ili kojima ova stranica može pristupiti. Molimo vas da nas obavijestite o svim greškama ili neprikladnom materijalu koji se nalazi na web stranicama s kojima je ova stranica povezana.

12.2 Tokom vašeg članstva možda ispunjavate uslove za učešće u kampanjama za preporuke koristeći jedan ili više online alata, sistema ili softvera (“Online alati”). Dodijeljena vam je neisključiva, neprenosiva i ograničena licenca za korištenje Online alata u vezi s vašim članstvom. Učestvovanje u kampanji za preporuke, uključujući sve pogodnosti stečene od njih, uslovno je time da se pridržavate ovog Brend Partner Ugovora i svih primjenjivih Politika i procedura. Oriflame ne daje niti garantira dostupnost ili tačnost Online alata koji se koriste u vezi s kampanjama za preporuke. Oriflame zadržava pravo da, bez prethodne obavijesti, automatski ažurira, nadogradi, generalno promijeni ili ukloni bilo koju kampanju za preporuke i/ili bilo koji od Online alata.

 

 1. OPŠTE ODREDBE

13.1.  Vaš Brend Partner Sporazum, uključujući ove Uslove, uređuju zakoni Teritorije i o svim sporovima koji proizlaze iz ili u vezi s vašim Brend Partner Sporazumom, te ovim Uslovima rješavaće samo nadležni sudovi na Teritoriji. Sudovi na Teritoriji imaju neisključivu nadležnost.

13.2.  Ako se bilo koja odredba Uslova smatra nezakonitom, ništavnom ili iz bilo kojeg razloga nesprovodivom, nevažnost te odredbe ne utiče na valjanost ostatka Uslova.

13.3.  Neuspjeh Oriflamea da sprovede bilo koje od ovdje navedenih odredbi ne smatra se odricanjem od njihove sprovodivosti.

13.4.  Kao nezavisni Brend Partner prihvatate i slažete se da zadržavamo pravo da jednostrano revidiramo, modificiramo ili izmijenimo vaš Brend Partner Ugovor, uključujući ove Uslove, Nagradni program za Brend partnere (uključujući Etički kodeks i Pravila ponašanja), kao i sve naše Komercijalne programe, Politike i procedure. Izmjene i dopune vašeg Brand Partner Ugovora mogu proizaći iz (i) prilagodbi koje zahtijevaju tržišni uslovi; (ii) promjena primjenjivih zakona i propisa; (iii) promjena Oriflameovih planova kompenzacije; (iv) reorganizacije Oriflameove poslovne i prodajne strukture; (v) promjena u postupku registracije i zahtjevima za registraciju; (vi) promjena u bilo kojem kodeksu i pravilima kako ih osiguravaju udruženja za direktnu prodaju kojih se Oriflame pridržava; i (vii) svih drugih promjena koje utječu na poslovni model Oriflamea. Svaka revizija, izmjena ili dopuna ovih Uslova bit će objavljena na našoj WEB STRANICI i/ili propisno obaviještena na vašu registriranu e-poštu, te će stupiti na snagu na dan koji je naveden u takvoj objavi/obavijesti, ali nikada manje od 30 dana. Vi ste odgovorni za informisanje o svim takvim promjenama.

13.5 Sve takve promjene za vaš Brend Partner Ugovor, kao što je navedeno u klauzuli 13.4 prihvatit ćete kao uslov da nastavite kao Brend Partner, uključujući buduću upotrebu stranice i naručivanje Proizvoda na njoj. Možemo tražiti vaše eksplicitno prihvatanje, inače ćemo smatrati da ste prihvatili promjene ako nastavite s naručivanjem Proizvoda nakon što su promjene implementirane. U slučaju da ne prihvatite takve promjene u roku od 2 mjeseca nakon što su promjene implementirane, vaš Brend Partner Ugovor će biti odmah raskinut. Prihvatate da je takav uslov dovoljan i izričito se odričete primanja bilo kakve naknade za takav raskid.

13.6 Oriflame može dodijeliti ili prenijeti ovaj Ugovor ili bilo koji njegov dio bilo kojoj kompaniji Oriflame Grupe.

13.7.  Možemo vam slati upozorenja, obavještenja, email, direktnu poštu i općenito komunicirati s vama. Svoje postavke za marketinšku komunikaciju možete ažurirati u bilo kojem trenutku tako da se prijavite u svoje korisničke postavke. Prihvatanjem ovih Uslova slažete se da će vam Oriflame slati sve ostale informacije/ komunikacije u vezi s vašim Sporazumom i/ ili vašim narudžbenicama na trajnom mediju osim na papiru (tj. putem emaila ili na bilo koji drugi način lično upućeno vama i koji vam omogućuje pohranu informacija na način koji je dostupan za buduću referencu dovoljno dugo i koji vam takođe omogućava nepromijenjenu reprodukciju takvih informacija).

13.8.  Svako obavještenje prema ovom Sporazumu koje je poslano putem evidentirane isporuke poštom ili poštom prve klase na adresu ugovorne strane navedene u ovom Sporazumu, ili na drugu adresu o kojoj će jedna strana povremeno pismeno obavijestiti drugu stranu, rezultiraće periodom otkaznog roka koji počinje teći (i) u slučaju zabilježene isporuke poštom od dana nakon objavljivanja takvog obavještenja, i (ii) u slučaju pošiljke poštom prve klase od drugog radnog dana nakon objavljivanja takvog obavještenja. Ako se obavještenje daje na bilo koji drugi način, otkazni rok počinje teći od dana stvarnog zaprimanja obavještenja.

13.9.  Uslovi u ovom dokumentu imaju prednost u odnosu na dokumente na koje se poziva ovdje.

 

 1. OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI

14.1 Informacije o tome kako obrađujemo vaše podatke možete pronaći u ORIFLAME OBAVJEŠTENJU O PRIVATNOSTI.

14.2.  Obavezujemo se da ćemo čuvati povjerljivost i sigurnost svih ličnih podataka (iako zadržavamo pravo otkrivanja ovih podataka u dole navedenim okolnostima). Čuvaćemo ga na sigurnom serveru i u potpunosti ćemo se pridržavati svih važećih zakona o zaštiti podataka i potrošača.

14.3 Dodatne relevantne informacije o Oriflame Kozmetika BH D.O.O. Sarajevo (Limited) su navedene u nastavku.

Naziv: Oriflame Kozmetika BH D.O.O. Sarajevo (Limited)

 

Adresa: Sarajevo-Centar, Sarajevo Dio, ul. Dolina br.11

 

Kontakt podaci:telefon: +387 33 953 560 email: INFO@ORIFLAME.BA

 

Trgovački ili drugi javni registar

 

Sudski registar registracijski broj 65-01-0081-11

 

PDV broj: 200024410009

 

 

 1. KONTAKTIRAJTE NAS

Ako vas nešto zabrinjava u vezi vašeg Brend Partner Sporazuma, pošaljite nam email na INFO@ORIFLAME.BA ili nas pozovite na broj +387 33 953 560. Uložićemo sve razumne napore da riješimo ono što vas zabrinjava, kao i sve probleme na koje nam skrenete pažnju.

 

Zadnje ažuriranje: 17/05/2023