ONLINE KUPCI -
 USLOVI I ODREDBE

Ovi Uslovi i odredbe („Uslovi”), te svi eventualni drugi dokumenti na koje se u njima poziva predstavljaju, kada ih prihvatite, obavezujući sporazum („Sporazum”) između Oriflame kozmetika BH D.O.O. Sarajevo (Limited) s registrovanom adresom u Sarajevu, ul. Dolina br.11, PDV: 200024410009 („Oriflame”, „nas, nama”, „mi”, „naš”) i vas („vi”, „Kupac”)

U Uslovima se predviđaju pravni uslovi i odredbe kojima se rukovodi vaša upotreba prodajne platforme Oriflame https://ba.oriflame.com/ („Stranica”) za vašu kupovinu Proizvoda u Bosni i Hercegovini („Teritorij”) i njima se poništavaju svi eventualni prethodni sporazumi, tvrdnje ili poduhvati. Mi smo objavili ove Uslove na svom websajtu, oni su vam na raspolaganju, te vam zato savjetujemo da odštampate ili sačuvate i zadržite kopiju ovih Uslova i svih drugih dokumenata od kojih se sastoji ovaj Sporazum.

 

1.    PODOBNOST

U svim ovim Uslovima koriste se sljedeće definicije:

1.1.     Proizvodi koje prodajemo na Stranici nisu namijenjeni za kupovinu maloljetnih osoba. Osobe mlađe od 18 godina mogu pristupiti Stranici samo pod nadzorom i pristankom roditelja ili zakonskog skrbnika.

1.2.     Isto tako, vi tvrdite i garantujete da ste u potpunosti sposobni i kompetentni za stupanje u uslove, odredbe, obaveze, tvrdnje i garancije navedene u ovim Uslovima, te da se u potpunosti pridržavate i slažete s ovim Uslovima.

1.3.    Vi tvrdite i garantujete da možete vršiti plaćanja kreditnom karticom ili nekim drugim načinom plaćanja koji dopušta Stranica.

 

2.    VAŠ NALOG

Ako se registrujete kod nas putem Stranice („Registrovani kupac”), vi ste odgovorni za odabir sigurne šifre koja mora sadržavati najmanje 6 karaktera, za održavanje povjerljivosti svog naloga i šifre u cilju ograničavanja pristupa svom kompjuteru ili uređaju, te se slažete da ćete prihvatiti odgovornost za sve aktivnosti koje se dese tokom upotrebe tog naloga ili šifre. Mi zadržavamo pravo na odbijanje usluga, raskidanje naloga, uklanjanje ili uređivanje sadržaja ili otkazivanje narudžbi po svom vlastitom nahođenju.

3.    PROIZVODI

Oriflame Proizvodi ” ili „Proizvodi” su kozmetika i pribor, kao i određene namirnice i suplementi koji se nude na prodaju u okviru Oriflame zaštitnog znaka. Svi Proizvodi, cijene, ponude i promocije predviđeni na Stranici su važeći i obavezujući samo tokom naznačenog perioda, ili ako taj period nije naznačen, tokom vaše sesije pretraživanja. Detalji o proizvodima na Stranici uključuju opise glavnih karakteristika Proizvoda.
 
 Slike proizvoda u našem katalogu ili na našoj web stranici su samo za svrhu ilustracije: oblik, boja i veličina proizvoda koji vam se isporučuju mogu odstupati od primjera prikazanih u našem katalogu ili na našoj web stranici, a da ta odstupanja ne predstavljaju nedostatak proizvoda.


 

4.    KAKO PLASIRATI NARUDŽBU

4.1.   Vi možete plasirati narudžbe sa Stranice odabirom Proizvoda koje želite kupiti. Plasiranje narudžbe smatra se ponudom koju ste vi dali nama da kupite odabrane Proizvode.

4.2.   Smatra se da je narudžba plasirana kad su završeni sljedeći koraci:

4.2.1 kada odaberete Proizvode koje želite kupiti uz pomoć opcije „dodati u košaricu”; možete u svako vrijeme pregledati i izmijeniti sadržaj košarice za kupovinu tako što ćete promijeniti količinu Proizvoda, obrisati Proizvode ili ukloniti cijeli sadržaj košarice za kupovinu;

4.2.2 kada izričito prihvatite ove Uslove;

4.2.3 kada dostavite lične podatke neophodne za prihvatanje, obradu i realizaciju svoje narudžbe, uključujući i upravljanje svojim nalogom; te

4.2.4 kada odaberete svoj preferirani način isporuke i plaćanja.

4.3.   Kada se vaša online narudžba plasira, ona se ne može mijenjati putem Lokacije; morat ćete kontaktirati Centar za podršku korisnicima na info@oriflame.ba . Pogledajte klauzulu 9 ako želite otkazati svoju narudžbu.

4.4.   Kada mi prihvatimo vašu narudžbu, potvrda o narudžbi bit će vam poslana e-poštom, u kojoj fazi će kupovni ugovor stupiti na snagu. Mi možemo odbiti da prihvatimo vašu narudžbu bez navođenja razloga za to odbijanje. Mi ćemo izvršiti punu refundaciju svake uplate koju ste eventualno već izvršili.

4.5.   Pored potvrde narudžbe, dobit ćete i detalje o svojim Proizvodima koji vam se otpremaju i sve ostale neophodne informacije.

4.6.   Ako narudžbu plasirate online, imajte na umu sljedeće:

4.6.1 ovi Uslovi zajedno s našom potvrdom vaše narudžbe predstavljat će ugovor između vas i firme Oriflamea za prodaju i kupovinu Proizvoda (za koje preporučujemo da se spase ili odštamapju), ili ovisno od toga kakvo mi saopštenje možemo izvrštiti putem drugih sredstava komunikacije;

4.6.2 ugovor se može zaključiti samo na bosanskom jeziku, a ne na drugim jezicima, i

4.6.3 Oriflame potpisuje Kodekse ponašanja precizirane u klauzuli 18.3 Uslova.

4.7.   Narudžbe koje su obavljene i plaćene vi ne možete otkazati, osim na način opisan u klauzulama 8 i 9.

4.8.   Narudžbe se mogu plasirati u bilo koje vrijeme tokom dana osim određene ograničene nedostupnosti, kada mi ažuriramo Stranicu.

4.9.  Možda svi Proizvodi neće biti dostupni u svako vrijeme. Ako Proizvod nije na zalihama u vrijeme kada vi plasirate narudžbu, mi koristimo razumne pokušaje da vas informišemo prije finalizacije vaše narudžbe, tako da možete promijeniti narudžbu ili odustati od nje.

4.10. Stranica može povremeno i u ograničenim vremenskim periodima biti nedostupna zbog održavanja ili iz različitih tehničkih razloga. Oriflame neće biti odgovoran za takvu nedostupnost i odbacit će bilo kakva potraživanja u tom smislu od strane Kupaca ili drugih posjetilaca. Dostupnost proizvoda i usluga opisanih na Stranici i opisi takvi proizvoda i usluga mogu biti različiti na temelju lokacije ili vremenskog rasporeda.

 

5.   CIJENE I PLAĆANJE

5.1 Ako nije drugačije navedeno, cijene svih Proizvoda prikazanih na Stranici predstavljaju punu maloprodajnu cijenu Proizvoda u trenutku plasiranja narudžbe.  Sve cijene su prikazane u domaćoj valuti i uključuju PDV.

5.2 Mi zadržavamo pravo da mijenjamo cijene u bilo koje vrijeme i po svom vlastitom nahođenju, ali svaka eventualna promjena cijena Proizvoda koje odaberete prije plasiranja svoje narudžbe neće predstavljati dio ugovora između nas osim ako se vi i mi izričito tako ne dogovorimo.

5.3 Cijene ne uključuju troškove transporta, isporuke i bilo koje druge naknade i troškova koji su jasno naznačeni kao dodatni troškovi na cijenu tokom procesa naručivanja i koji bi mogli varirati zavisno od načina isporuke koji odaberete.

5.4 Ako posjedujete poseban vaučer i aktivirali ste ga podnošenjem njegovog koda kako je naznačeno na Stranici, mi ćemo oduzeti njegovu vrijednost od cijene.

5.5 Plaćanja se mogu vršiti kreditnom karticom ili drugim sredstvima preciziranim u ovim Uslovima.  Prihvata se većina glavnih bankovnih kartica za plaćanje.

5.6 U svrhu naplate, mi zadržavamo pravo na saradnju s trećim licem kao pružateljem usluga.  Možete očekivati da ćete primati fakture i saopštenja o plaćanjima od tog eksternog pružatelja usluga. U pravilu, sve fakture moraju se platiti u roku preciziranom na fakturi.  Kamate na zakašnjela plaćanja mogu se obračunavati na dnevnoj osnovi po prevladavajućoj kamatnoj stopi Centralne banke, kao i po razumnim troškovima za povrat dugova.

5.7 Za daljnje informacije o načinima plaćanja obratite se Centru za podršku korisnicima na info@oriflame.ba

5.8 U cilju sigurnosti online plaćanja koja se vrše karticom, sve informacije u vezi plaćanja su pod enkripcijom.  Kako Oriflame sarađuje s ovlaštenim pružateljima usluga plaćanja, informacijama sa kreditnih kartica se rukuje propisno i u skladu sa međunarodnim sigurnosnim standardima za podatke vezanim za standarde sigurnosti podataka u kartičnoj industriji.

5.9 Ako pružamo opciju ponavljanih kartičnih plaćanja, imat ćete mogućnost da izričito odaberete i pretplatite se za ovaj praktični način plaćanja.  Sva druga plaćanja će zatim biti autorizovana u odnosu na vašu platnu karticu u vrijeme plasiranja narudžbe, a iznos će biti zadužen s vaše platne kartice onog trenutka kada Oriflame bude otpremio naručene proizvode.  Bit ćete u mogućnosti povući se iz ponavljanih plaćanja u svako vrijeme tako što ćete otići na svoju profilnu stranicu i kliknuti na tab za platnu karticu.

5.10 Vi se slažete s tim da primate elektronske fakture.

6.   ISPORUKA I PRENOS RIZIKA

6.1 Naručeni Proizvodi se mogu isporučiti samo na Teritoriji.

6.2 Mjesto isporuke Proizvoda će biti odabrano od strane vas u vašoj narudžbi. U slučaju paketa s prekomjernom težinom, dobit ćete obavijest e-poštom ili tekstualnom porukom od strane logističke kompanije vezano za adresu tačke preuzimanja gdje će biti izvršena isporuka.

6.3 Mi ćemo obraditi i isporučiti vašu narudžbu što je prije moguće, ali najkasnije 30 dana nakon što potvrdimo tu narudžbu. Mi nećemo biti odgovorni za kašnjenja u isporuci uzrokovana okolnostima van naše kontrole.

6.4 Rizik od gubitka Proizvoda i vlasništva nad Proizvodima prelazi na vas po isporuci Proizvoda.

6.5 Oriflame neće biti odgovoran za neisporuku, pogrešnu ili zakašnjelu isporuku narudžbe uzrokovanu time što ste vi dostavili netačne ili nepotpune informacije.

6.6 Mi zadržavamo pravo na jednostrano otkazivanje narudžbe plasirane od strane vas u svako vrijeme ako razumno posumnjamo da ste vi prekršili bilo koji od Uslova.

7.   USKLAĐENOST NAŠIH PROIZVODA

Mi garantujeo da su kozmetički proizvodi firme Oriflame proizvedeni u skladu sa Smjernicama za dobru proizvodnu praksu za kozmetičke proizvode EN ISO 22716:2007 i sa Kodeksom prakse firme Oriflame.


 

8.    PRAVO NA OTKAZ NARUDŽBE

8.1.   Mi se strogo pridržavamo pravila za povrat Proizvoda koja vrijede na Teritoriji (vidi klauzulu 9 za daljnje informacije).

8.2.   Bez obzira na vaše pravo na otkazivanje bilo koje narudžbe i povrat Proizvoda, po prijemu isporuke trebali biste pregledati njen sadržaj i tako provjeriti da u njoj nema nikakvih Proizvoda koji su možda oštećeni tokom transporta. Vi, ili osoba koja prima Proizvode u vaše ime, morate odmah obavijestiti Centar za podršku korisnicima podnošenjem potraživanja i opisivanjem štete/nedostatka. Isto tako potraživanje možete poslati e-poštom na info@oriflame.ba

9.   PRAVA NA POVRAT I REFUNDACIJU

9.1 Vi možete otkazati narudžbu za Proizvod(e) bez davanja konkretnog razloga tokom perioda preciziranog niže u klauzuli 9.2. To znači da tokom relevantnog perioda, ako promijenite mišljenje ili iz bilo kog drugog razloga odlučite da ne želite zadržati Proizvod, možete nas obavijestiti o odluci da otkažete narudžbu i dobijete refundaciju.

9.2 Možete otkazati narudžbu u bilo koje vrijeme čak i nakon što ste dobili potvrdu narudžbe e-poštom ili nakon što je vaša narudžba usmeno prihvaćena od strane Centra za podršku korisnicima, ali najkasnije 14 kalendarskih dana od dana kad primite u fizički posjed Proizvod ili zadnji od Proizvoda, ako ste ih naručili više.

9.3 Da biste otkazali narudžbu, kontaktirajte Centar za podršku korisnicima e-poštom na info@oriflame.ba ili običnom poštom na Oriflame kozmetika BH d.o.o u  Sarajevu, ul. Dolina br.11. Možete upotrijebiti model obrasca da nas obavijestite o svom otkazivanju. Ako popunite ovaj obrazac online i podnesete ga putem naše web stranice, mi ćemo vam saopštiti potvrdu prijema takvog otkaza na trajnom mediju (npr. e-poštom) bez čekanja. Možete zadržati kopiju svoje obavijesti o otkazivanju radi svoje evidencije. Samo trebate izvršiti svoje pravo na otkazivanje prije isteka roka za otkazivanje. Zato, ako nam pošaljete obavijest o otkazivanju e-poštom ili običnom poštom, onda vaše otkazivanje stupa na snagu od datuma kad ste nam poslali e-poštu ili nam poslali dopis poštom. Ako nas nazovete da nas obavijestite o svom otkazivanju, onda vaše otkazivanje stupa na snagu od datuma kad ste nas kontaktirali.

9.4 Dobit ćete punu refundaciju za cijenu koju ste platili za Proizvode i bilo koje važeće troškove isporuke koje ste platili (osim za dopunske troškove koji se generišu ako odaberete vrstu isporuke koja nije najjeftinija vrste standardne isporuke koju mi nudimo). Mi možemo izvršiti odbitak iz refundacije za gubitak u vrijednosti bilo kojeg dostavljenog Proizvoda, ako je gubitak rezultat rukovanja s vaše strane koje nije bilo neophodno. Vi ste odgovorni samo za bilo koju umanjenu vrijednost Proizvoda koja je rezultat rukovanja osim onoga što je neophodno u cilju uspostave prirode, karakteristika i funkcionisanja Proizvoda. Mi ćemo obraditi refundaciju koju vam dugujemo što prije, a u svakom slučaju u roku od (a) 14 kalendarskih dana nakon što od vas primimo natrag bilo koje dostavljene Proizvode, ili (b) (ako ranije) 14 kalendarskih dana nakon što vi dostavite dokaz da ste vratili Proizvode, ili (c) ako nije dostavljen nijedan Proizvod, 14 kalendarskih dana nakon dana na koji ste nam dostavili obavijest o otkazivanju kako je opisano u klauzuli 9.3, koja podliježe klauzuli 9.8. Ako ste nam Proizvode vratili jer su bili neispravni ili pogrešno opisani, pogledajte klauzulu 9.5.

9.5 Ako ste nam Proizvode vratili jer su bili neispravni ili pogrešno opisani, mi ćemo refundirati cijenu neispravnog Proizvoda u cjelini, te sve primjenjive troškove za isporuku, te sve razumne troškove koje ste ostvarili u vraćanju te stavke nama.

9.6 Mi vam možemo izvršiti refundaciju na kreditnu karticu, debitnu karticu ili drugo sredstvo koje ste koristili prilikom plaćanja, osim ako vi niste izričito pristali na nešto drugo; u bilo kom slučaju, nećete imati nikakve provizije zbog te refundacije.

9.7 Naglašavamo da se neki proizvodi dostavljaju zapečaćeni iz zdravstvenih i higijenskih razloga, te da ne možete otkazati svoju narudžbu niti vratiti te proizvode ako su bili otpečaćeni nakon isporuke. Ti proizvodi su adekvatno identifikovani na Stranici.

9.8 Ako su vam Proizvodi isporučeni:

9.8.1 vi nam morate vratiti Proizvode bez nepotrebnog čekanja, a u svakom slučaju najkasnije 14 kalendarskih dana nakon dana na koji ste otkazali narudžbu/ugovor. Rok je ispunjen ako pošaljete Proizvode nazad prije isteka roka od 14 dana;

9.8.2 ako Proizvodi nisu neispravni ili pogrešno opisani (u tom slučaju pogledajte klauzulu 9.5), vi ćete biti odgovorni za direktne troškove povrata Proizvoda nama, te

9.8.3 imate zakonsku obavezu da sačuvate Proizvode u svom posjedu i da razumno brinete za Proizvode dok su u vašem posjedu.

9.9 Detalji vašeg zakonskog prava na otkazivanje i objašnjenje kako ga izvršiti u predloženom Obrascu za povrat dati su u dokumentima opisanim u klauzuli 4.5. Isto tako možete izvršiti reklamaciju preko naše web stranice putem linka OVDJE.

9.10 Mi imamo zakonsku dužnost da dostavljamo Proizvode koji su u skladu s ugovorom. Vi ćete kao potrošač uvijek imati zakonska prava u odnosu na Proizvode koji su neispravni ili nisu onakvi kakvi su opisani. Ta zakonska prava nisu obuhvaćena politikom povrata u ovoj klauzuli 5.9 ili ovim Uslovima. Savjeti po pitanju vaših zakonski prava na Teritoriji su dostupni sa Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

9.11 Mi dalje garantujemo kvalitet bilo kog proizvoda koji nosi naziv Oriflame i potvrđujemo da su oni proizvedeni od strane nas ili za nas kako bi ispunjavali najviše standarde kvaliteta. Mi smo uvjereni da će našim klijentima naši Proizvodi biti zadovoljavajući na svaki način. Mi zato nudimo dodatnu garanciju kompanije Oriflame koja vam omogućava da vršite razmjenu ili da dobijete punu refundaciju za bilo koji Proizvod kojim niste u cjelini zadovoljni. Ta refundacija mora biti zatražena u roku od 90 dana otkako ste primili Proizvod. Ova garancija se ne primjenjuje ni na koji Proizvod koji je namjerno oštećen ili zloupotrebljavan. Ako ne dobijete drugačiju obavijest, povrati i refundacije u okviru ove klauzule moraju se vršiti u skladu s uslovima prethodnog paragrafa ove klauzule 9. Ova garancija ne utiče na vaša zakonska prava.

 

10.    LIČNI PODACI I PRIVATNOST

10.1.  Ako budete davali informacije na Stranici, slažete se s tim da ćete davati tačne, aktuelne i potpune informacije o sebi tamo gdje se to traži i slažete se da ćete po potrebi ažurirati takve informacije („Lični podaci”). Mi ćemo koristiti i održavati Lične podatke koje prikupljamo putem Stranice u skladu sa važećim zakonom i Oriflame zaštiti ličnih podataka. 

10.2.   Podnošenjem naloga dajete nam svoj pristanak na čuvanje i obradu Ličnih podataka od strane nas, Grupacije Oriflame (a to smo mi, naša krajnja holding kompanija i bilo koji subjekt koji se kontroliše direktno ili indirektno od strane te krajnje holding kompanije) i od strane trećih lica, tj. Oriflame Brend partnera, dobavljača trećih lica i dobavljača usluga trećih lica ovlaštenih ili angažovanih od strane nas za svrhu isporuke vaših narudžbi, za naplatu kredita ili druge pomoćne aktivnosti („Ovlašteni korisnici”). Mi možemo od vas dalje zahtijevati da izričito izrazite svoje slaganje o pružanju, čuvanju i korištenju Ličnih podataka od strane nas označavanjem namjenskog kvadratića na Stranici.

10.3.   Kada mi dajemo Lične podatke Ovlaštenim korisnicima, mi ćemo davati samo one Lične podatke koji su njima potrebni za obavljanje njihovih usluga. Svim Ovlaštenim korisnicima je izričito zabranjeno koristiti bilo koje Lične podatke za druge svrhe osim onih gore navedenih i dijeliti bilo koje Lične podatke sa bilo kim osim nas ili kako može biti zahtijevano zakonom.

10.4.   Ako date izričiti pristanak kojim se posebno obuhvata prikazivanje i upotreba za marketinške svrhe, mi ćemo isto tako dostaviti vaše Lične podatke Oriflame Brend partneru kojeg ste vi odabrali ili smo vam ga vi dodijelili, tako da Oriflame Brend partner može koristiti vaše Lične podatke da bi vas informisao o našim novim Proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Takvi Lični podaci mogu isto tako uključivati detalje o vašim narudžbama.

10.5 Imate pravo na razmatranje, ažuriranje ili korekciju svojih Ličnih podataka prijavljivanjem u svoj nalog i ažuriranjem detalja ili slanjem e-pošte upućene našem Centru za podršku korisnicima. Možda ćemo vas trebati kontaktirati da provjerimo da je zahtjev napravljen ili autorizovan od strane vas, za slanje marketinški i drugih komercijalnih komunikacija, ovisno o sljedećim uslovima:

10.6 Vi možete u svako vrijeme odbiti prijem komercijalnih informacija od nas ili Brend partnera, takvo odbijanje će biti poslano na adresu e-pošte naznačenu u relevantnim komercijalnim informacijama primljenih od nas ili od Brend partnera.

10.7 Vama se saopštava da Brend partneri nisu zaposlenici, agenti niti predstavnici kompanije Oriflame i da nisu ni na koji način ovlašteni da postupaju u našu korist. Brend partneri su nezavisni ugovorni izvođači koji poznaju naše Proizvode i ponude. Brend partneri su obavezani našim strogim pravilima ponašanja i etike predviđenima u našem Kodeksu ponašanja. Mi vas podstičemo da obavijestite Centar za podršku korisnicima o bilo kakvim nepravednim, agresivnim ili inače neodgovarajućim postupcima Brend partnera.

 

11.   OPCIJE ZA REGISTROVANE KUPCE 

U cilju unapređivanja efikasnosti procesa naručivanja, mi nudimo opciju registracije na Stranici. Kada se registrujete, mi ćemo sačuvati vaše Lične podatke i koristiti ih automatski kod budućih narudžbi.

 

12.   ZAŠTITNI ZNAKOVI I AUTORSKA PRAVA

12.1 Oriflame, naš logotip i nazivi Proizvoda ili asortimana Proizvoda koji se proizvode, plasiraju na tržište, prodaju ili distribuiraju s naše strane su zaštitni znakovi Grupacije Oriflame. Svi ostali zaštitni znakovi, uslužni znakovi i logotipi koji se koriste na Stranici su zaštitni znakovi, uslužni znakovi ili logotipi njihovih vlasnika koji možda jesu ali i ne moraju biti povezani, ili sponzorisani od strane kompanije Oriflame. Bilo koja upotreba i/ili kopiranje bilo koje oznake koje se pojavljuju na Stranici zahtijevaju prethodnu izričitu saglasnost njihovog vlasnika.

12.2 Sav sadržaj koji je uključen ili dostupan putem Stranice, uključujući ali ne ograničavajući se na softver ili digitalni kod, skripte, tekstove, umjetnička djela, fotografije, grafike, logotipe, ikone, nepokretne ili pokretne slike, video i audio isječke i kompilacije podataka („Sadržaj”) vlasništvo je kompanije Oriflame, njenih dobavljača Sadržaja ili drugih vlasnika koji mogu ali i ne moraju biti povezani ili sponzorisani od kompanije Oriflame. Sadržaj koji nije u našem vlasništvu propisno je licenciran za nas od strane ovih vlasnika i zaštićen je od neovlaštene upotrebe, kopiranja ili distribucije zakonima o autorskim pravima, zaštitnim znakovima, javnošću ili drugim zakonima i međunarodnim sporazumima.

12.3 Osim ako to izričito ne dozvolimo u pisanoj formi s naše strane, vi ne smijete snimati, reprodukovati, izvoditi, prenositi, prodavati, licencirati, modifikovati, kreirati izvedena djela iz ili na osnovu, ponovno objavljivati, vršiti obrnuti inženjering, učitavati, uređivati, objavljivati, prenositi, javno prikazivati, uokviriti, povezati, distribuirati ili iskoristiti u cijelosti ili djelomično bilo koji od Sadržaja. Ništa sadržano u ovim Uslovima ili na Stranici ne smije se tumačiti kao davanje, implicitno ili na drugi način, bilo koje licence ili prava na korištenje bilo kojeg Sadržaja na bilo koji način bez prethodnog pisanog pristanka nas ili takve treće strane koja može biti vlasnik Sadržaja ili intelektualne imovine prikazane na Stranici.

12.4 Stranica je zaštićena autorskim pravima. Strogo je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, prodaja, preprodaja ili trgovina sa Stranicom.

12.5 Svaka upotreba sadržaja osim one koja je dozvoljena u ovim Uslovima predstavljaće kršenje Uslova i može predstavljati povredu autorskog prava i/ili prava na dizajn i/ili patent. Saglasni ste da nećete koristiti sadržaj u bilo koje nezakonite svrhe i da nećete kršiti naša prava ili prava drugih. Saglasni ste da nećete ometati (ili dozvoliti korištenje vaše registracije od strane trećeg lica za ometanje) redovne procese ili upotrebu Stranice od strane drugih strana, uključujući, bez ograničenja, pokušaje pristupa administrativnim područjima Stranice.

 

13.   RASKID; MODIFIKACIJA

13.1 Mi ćemo određivati da li se vi pridržavate ovih Uslova ili ne u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju. Svako kršenje Uslova može dovesti do ograničenja vašeg pristupa i korištenja cijele ili dijela Stranice.

13.2 Ako propustimo insistirati da izvršite bilo koju od vaših obaveza prema ovim Uslovima, ili ako ne provedemo svoja prava protiv vas, ili ako kasnimo s tim, to neće značiti da smo se odrekli naših prava prema vama i neće značiti da ne morate poštovati te obaveze. Ako odustanemo od vašeg neispunjenja obaveza, to ćemo učiniti samo u pisanoj formi, a to ne znači da ćemo se automatski odreći bilo kojeg vašeg kasnijeg neizvršenja obaveza.

13.3 Mi zadržavamo pravo na modifikaciju ili ukidanje ove Stranice ili bilo kog njenog dijela bez obavijesti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani.

 

14.   GREŠKE I KOREKCIJE

Mi možemo dati linkove za web stranice ili resurse trećih lica. Naše pružanje takvih linkova ne predstavlja slaganje ni sa kojim informacijama, Proizvodom niti uslugom do koje se dolazi putem takvog linka. Mi nismo odgovorni za sadržaj ili performanse bilo kog dijela interneta, uključujući druge web stranice prema kojima Stranica može imati linkove ili kojima se može pristupiti preko Stranice. Molimo da nas obavijestite o svim eventualnim greškama ili neodgovarajućem materijalu nađenima na web stranicama prema kojima ova Stranica ima linkove.

 

15.   LINKOVI

Mi možemo dati linkove za web stranice ili resurse trećih lica. Naše pružanje takvih linkova ne predstavlja slaganje ni sa kojim informacijama, Proizvodom niti uslugom do koje se dolazi putem takvog linka. Mi nismo odgovorni za sadržaj ili performanse bilo kog dijela interneta, uključujući druge web stranice prema kojima Stranica može imati linkove ili kojima se može pristupiti preko Stranice. Molimo da nas obavijestite o svim eventualnim greškama ili neodgovarajućem materijalu nađenim na web stranicama prema kojima ova Stranica ima linkove.


 

16.   RJEŠAVANJE ŽALBI I SPOROVA

16.1 Vi uvijek možete uložiti žalbu, pitanje ili zahtjev kod Centra za podršku korisnicima na info@oriflame.ba ili nas pozvati na +387 33 953 560.

16.2.  Bez obzira na naše međusobno pravo da iznesemo bilo koji predmet koji se i na koji način odnosi na upotrebu Stranice ili na Proizvode koje ste kupili od nas na sud, mi ćemo dati sve od sebe da razriješimo svaki takav spor prijateljskim pregovorima u cilju usaglašavanja oko međusobno prihvatljivog rješenja prije nego na sudu. Molimo da razgovarate o problematici i da usmjerite eventualna potraživanja našem Centru za podršku korisnicima u prvoj instanci. Međutim, vi u svako vrijeme imate pravo da iznesete sve moguće sporove pred Nacionalni centar za savjetovanje potrošača date Teritorije.

 

17.   VAŽEĆE PRAVO I NADLEŽNOST

17.1 Ovi Uslovi se rukovode zakonima Teritorije, te će o svim sporovima koji proizlaze ili su vezani za ove Uslove odlučivati samo nadležni sudovi Teritorije. Sudovi Teritorije će imati neekskluzivnu nadležnost.

17.2.  Ako bi se bilo koja odredba Uslova smatrala nezakonitom, ništavnom ili iz bilo kog razloga neprovodivom, nevaženje te odredbe neće uticati na važenje ostatka Uslova.

 

18.   OPŠTE ODREDBE

18.1.  Oriflame nije odgovoran za blokiranje od strane administratora mail servera za poštu kojima se prenose poruke ili obavijesti na vašu adresu e-pošte ili za uklanjanje ili blokiranje e-pošte softverom instaliranim na vašem kompjuteru.

18.2.  Oriflame se strogo pridržava WFDSA Etičkog koda za direktnu prodaju Svjetskog saveza udruženja za direktnu prodaju (WFDSA) (). Oriflame zahtijeva od Brend partnera da se strogo pridržavaju tih kodeksa kako su oni dodatno provedeni u Etičkom kodeksu i Pravilima ponašanja kompanije Oriflame.

18.3 Mi možemo prenijeti svoja prava i obaveze u okviru ugovora na drugu organizaciju, ali to neće uticati na vaša prava ili naše obaveze u okviru ovih Uslova.

18.4 Vi smijete prenositi svoja prava ili svoje obaveze drugim licima u okviru ovih Uslova samo ako se o tome usaglasimo pisano. Međutim, ako ste kupili Proizvod kao dar, vi možete prenijeti pogodnosti naše garancije po klauzuli 7 primatelju dara bez potrebe da tražite naš pristanak.

18.5 Svaki ugovor je između vas i nas. Nijedno drugo lice nema nikakva prava da provodi ijedan od njegovih uslova. Međutim, primatelj vašeg dara u vidu Proizvoda imat će pogodnost naše garancije po klauzuli 7, ali mi i vi nećemo trebati njegov pristanak da otkažemo ili napravimo bilo kakve izmjene u ovim Uslovima.

18.6.  Ako bi se bilo koja odredba Uslova smatrala nezakonitom, ništavnom ili iz bilo kog razloga neprovodivom, nevaženje te odredbe neće uticati na važenje ostatka Uslova.

18.7.  Ako Oriflame ne provede neku od odredbi ovog dokumenta, to se neće smatrati odustajanjem od njene provodivosti.

18.8.  Ukoliko vi ne odredite drugačiju opciju, mi vam možemo slati upozorenja, obavijesti, e-poštu, direktnu poštu i generalno komunicirati s vama. Možete ažurirati svoje preferense za marketinška saopštenja od nas u bilo koje vrijeme tako što ćete se prijaviti u svoje korisničke postavke. Prihvatanjem ovih Uslova vi pristajete na to da će vam Oriflame slati sve eventualne druge informacije/saopštenja u vezi s vašim ugovorom i/ili vašim narudžbama za kupovinu na trajnom mediju koji nije papir (tj. putem e-pošte ili bilo kojih drugih sredstava sa adresom upućenom lično na vas, kako bi vam se omogućilo da pohranite informacije na način pristupačan za buduće reference za dovoljno dug period, te kako bi vam se omogućila i neizmijenjena reprodukcija takvih informacija).

18.9.  Svaka obavijest data u skladu s ovim Spotazumom koja se šalje zabilježenom dostavom preko noći ili poštom prve klase na adresu strane koja je navedena u ovom Sporazumu, ili na drugu adresu koju će jedna strana s vremena na vrijeme obavijestiti u pisanom obliku drugome, rezultirat će razdobljem obavijesti koji počinje teći (i) u slučaju zabilježene dostave preko noći od dana nakon što je takva obavijest poslana, i (ii) u slučaju pošte prve klase od drugog radnog dana nakon što je takva obavijest objavljena. Ako je obavijest data na bilo koji drugi način, otkazni rok počinje teći od dana stvarnog primanja obavijesti. Ovo se ne odnosi na obavještavanje o povratima prema klauzuli 9 – rok za povrat teče od datuma kada nas obavijestite da želite vratiti Proizvod.

18.10.  Kao maloprodajni kupac, nemate nikakva prava učestvovati u našoj šemi trgovanja: naši proizvodi vam se isporučuju striktno na osnovi ne za preprodaju i ne smijete plasirati ili preprodavati proizvode koje kupujete od nas; ne smijete plasirati našu Poslovnu priliku ili pokušavati angažovati druge; i ne smijete zaraditi nikakve provizije ili bonuse prema našem planu kompenzacije.

18.11 Dalje relevantne informacije o Oriflame kozmetika BH D.O.O. Sarajevo (Limited) su precizirane niže u tekstu.

Ime: Oriflame Kozmetika BH D.O.O. Sarajevo (Limited)

Adresa: Sarajevo, ul. Dolina br.11.

Kontakt detalji: Telefon: +387 33 953 560 

e-pošta: info@oriflame.ba

Trgovinski ili drugi javni registar

Sudski registar; registracioni broj 65-01-0081-11

PDV broj: 200024410009

 

19.   KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate ikakvih nedoumica po pitanju Stranice ili ovih Uslova, obratite nam se e-poštom na info@oriflame.ba ili nas pozovite na broj +387 33 953 560. Mi ćemo načiniti sve razumne napore da obradimo vaše nedoumice i riješimo sve eventualne probleme koje nam iznesete.