ODREDBE I USLOVI

Odredbe i uslovi

ODREDBE I USLOVI

Ove Odredbe i uslovi, kao i bilo koji i svi ovdje pomenuti dokumenti (Odredbe) propisuju Orilfame pravila, principe te prava i obaveze konsultanata, a nakon što prihvatite iste, čine obavezujući sporazum između ORIFLAME KOZMETIKA BH d.o.o. Sarajevo sa sjedištem na adresi Milana Preloga 12, broj registracije društva UF/I 1554/98 („Oriflame”, „mi”) i Vas („Vi”, „Oriflame konsultant”, „Konsultant”).  Imajući u vidu gore navedeno, preporučujemo Vam da isprintate i sačuvate kopiju ovih Odredbi.

 

Zadržavamo pravo na izmjene ovih Odredbi. Datum posljednjeg ažuriranja teksta možete pronaći na dnu ovog dokumenta. Obavijestićemo Vas o svim eventualnim izmjenama, u skladu sa procedurom navedenom u Odredbama. Vaša je odgovornost da uskladite svoje aktivnosti sa navedenim izmjenama.  

 1. DEFINICIJE

 

Sljedeće definicije će biti korištene u tekstu Odredbi:

 1. Etički kodeks i pravila ponašanja: skup obavezujućih pravila, koja čine dio Oriflame Plana uspjeha, a kojima se reguliše ponašanje Konsultanta prema Oriflame-u, prema Kupcima kao i prema drugima Oriflame konsultantima;
 2. Kupac: bilo koje fizičko lice, bez obzira na to da li se radi o registrovanom kupcu ili ne, koje kupuje Oriflame proizvode online (na primjer putem web stranice) ili off-line (na primjer putem narudžbenice) i koje pri tome postupa u potpunosti ili većim dijelom van njegovog/njenog područja poslovanja ili zanimanja;
 3. Oriflame katalog, Katalog: papirna ili elektronska brošura koju Orilfame izdaje periodično, a koja uključuje ponudu Oriflame proizvoda kao i preporučene maloprodajne cijene;
 4. Kataloški period: period naveden na naslovnoj strani svakog Kataloga tokom kog važi ponuda iz tog Oriflame kataloga;
 5. Oriflame Grupa: kompanija ORIFLAME KOZMETIKA BH d.o.o. Sarajevo, njena krajnja holding kompanija, kao i bilo koje društvo koje je pod direktnom ili indirektnom kontrolom krajnje holding kompanije;
 6. Oriflame proizvodi, Proizvodi: kozmetika i slični proizvodi, kao i određeni dijetetski suplementi koji se prodaju pod Oriflame zaštitnim znakom; osnovne karakteristike Proizvoda su navedene u Katalogu;
 7. Oriflame Plan uspjeha: dokument u kom je objašnjeno koje su to prednosti saradnje sa kompanijom Oriflame, kao i koju vrstu prilike za zaradu nudimo. Plan uspjeha možete preuzeti na našoj web stranici nakon što se na istu prijavite.
 8. Oriflame brošura: dokument koji na jasan i razumljiv način prezentuje prednosti saradnje sa kompanijom Oriflame – Oriflame proizvode kao i priliku za zaradu koju nudimo. Zasniva se na Oriflame Planu uspjeha, i predstavlja dokument koji je kraći, jednostavniji za prezentovanje;
 9. Oriflame zaštitni znaci: naziv Oriflame, Oriflame logo kao i nazivi proizvoda, kao i raspon proizvoda koje Oriflame proizvodi, reklamira, prodaje i distribuira;
 10. Cijene: cijene Oriflame proizvoda koje određuje Oriflame, i koje su navedene u cjenovniku važećem u vrijeme kreiranja narudžbe;
 11. Teritorija: Bosna i Hercegovina;
 12. Lični podaci: detalji koje nam dostavite prilikom Vaše registracije kao Oriflame Konsultanta, kao i bilo koje druge dodatne informacije koje nam budete povremeno dostavljali.
 13. REGISTRACIJA I ČLANSTVO

2.1.         Nakon što prihvatimo Vašu aplikaciju i nakon što Vam dodijelimo Konsultantski broj, bićete registrovani kao Oriflame konsultant. Uslovi pod kojima ćete biti primljeni za Oriflame konsultanta su navedeni u Pravilima ponašanja, u sekciji Pravila o članstvu (http://ba.oriflame.com/mypages/network/oriflame-success-plan/success-plan-leaders);

2.2.         Zadržavamo pravo naplate godišnje članarine kao i naknade za početni paket, ukoliko se odlučite za isti, koji sadrži niz dokumenata i priručnika koji će Vam pomoći da započnete Vašu saradnju sa nama, a koji će Vam biti fakturisan zajedno sa prvom narudžbom.

2.3.         Vaše članstvo ističe godinu dana od datuma registracije, osim ukoliko ga ne obnovite plaćanjem godišnje članarine.

2.4.         Bilo koja strana (Vi ili Oriflame) može u bilo koje vrijeme raskinuti Vaše članstvo kao što je opisano u nastavku teksta.

2.5.         Vaše članstvo je Vaša privatna stvar, te se kao takva, ne može prepisati niti prebaciti na bilo koju drugu osobu bez naše prethodne pismene saglasnosti. 

2.6.         Izuzetno, ako registrujete sponzoriranu osobu u njeno ime, pretpostavit ćemo da ste pribavili njezino ovlaštenje u pisanom obliku i da ćete ga na zahtjev prezentirati nama ili trećoj osobi. Ovlaštenje možete pribaviti koristeći Izjavu s podacima (s pristankom na njihovo korištenje) (eng. „Information and Consent Sheet“). Neovlaštene registracije nisu dopuštene. Mi ćemo Vas smatrati u potpunosti odgovornim za bilo kakav zahtjev, trošak ili iznos proizašao iz takve registracije. Osim navedenog, osoba koju ste registrirali može imati zahtjeve prema Vama na osnovu propisa o zaštiti privatnosti i propisa građanskog prava. Također, u nekim slučajevima neovlaštenog postupanja možete biti predmetom kaznenog postupka.

2.7.         Nakon što se registrujete:

 • Imaćete pravo na kupovinu Oriflame proizvoda u skladu sa ovim Odredbama, kao i na korištenje ostalih beneficija navedenih u Oriflame Planu uspjeha;
 • Strogo ćete se pridržavati pravila izloženih u ovim Odredbama, uključujući pravila koja se odnose na bilo koje dokumente pomenute u Odredbama.
 1. PRAVO NA POVLAČENJE (COOLING OFF) I EFEKTI PREKIDA ČLANSTVA

3.1.         Vi možete u bilo koje vrijeme prekinuti članstvo, bez navođenja razloga zbog kojih ste se odlučili na to, tako što ćete nam dostaviti pismeno obavještenje o Vašem odustajanju. Čim dobijemo Vaše obavještenje potvrdićemo prijem istog. Možete koristiti predloženi Obrazac[SKU1]  za otkazivanje članstva kako biste nas informisali o Vašem prekidu članstva.

3.2.         Ukoliko prekinete Vaše članstvo u roku od 14 kalendarskih dana nakon registracije, refundiraćemo Vam sve naknade i troškove, i prihvatićemo povrat proizvoda koje ste kupili. Iz sigurnosnih i higijenskih razloga, nećemo imati obavezu da primimo nazad otpakovane kozmetičke proizvode.

3.3.         Ukoliko odlučite da prekinete članstvo u kasnijem periodu, nakon isteka gore navedenog roka, otkupićemo od Vas sve proizvode, pod sljedećim uslovima:

 • vraćeni proizvodi su kupljeni u periodu od zadnjih 12 mjeseci, pri čemu će Vama biti refundirano 90% originalne neto cijene plaćene nakon odbitka bilo kakvog plaćanja koje je Oriflame eventualno imao prema Vama, a  u vezi sa kupovinom ovih proizvoda; i
 • vraćeni proizvodi moraju biti utrživi, u smislu da nisu korišteni, otpakovani ili zloupotrijebljeni na bilo koji način; da imaju važeći rok trajanja kao i da se još uvijek mogu pronaći u našim Katalozima.
 1. KUPOVINA PROIZVODA

A. KREIRANJE NARUDŽBE

4.1.         Možete kreirati narudžbe iz Kataloga tako što ćete izabrati proizvode koje želite da kupite. Kreiranje i slanje narudžbe će se smatrati Vašom ponudom prema nama, za kupovinu odabranih proizvoda.

4.2.         Narudžba će se smatrati kompletiranom po završetku sljedećih aktivnosti:

 • ukoliko naručujete online, nakon što odaberete Proizvode koje želite kupiti korištenjem opcije “dodaj u Košaricu”; možete pregledati i izmijeniti sadržaj Košarice tako što ćete promijeniti količinu Proizvoda, obrisati određene Proizvode ili izbrisati kompletan sadržaj Košarice;
 • nakon što nam dostavite Lične podatke koji su nam potrebni kako bismo odobrili isporuku Proizvoda, te nakon što nam potvrdite da ste saglasni da možemo koristiti pomenute podatke u svrhe navedene u našoj Politici privatnosti; i
 • nakon što odaberete željeni način isporuke i plaćanja.

4.3.         Jednom kada kreirate i pošaljete Vašu narudžbu, nećete je moći mijenjati putem web stranice; u tom slučaju molimo da kontaktirate Službu za podršku kupcima na  brojeve telefona +387 33 788 421; 474 256; 474 498 ili e-mail adresu info@oriflame.ba.

4.4.         Nakon što prihvatimo Vašu narudžbu, poslaćemo Vam potvrdu o prijemu iste putem e-maila, nakon čega će se smatrati da smo zaključili ugovor o nabavci. Zadržavamo pravo odbijanja Vaše narudžbe, bez navođenja razloga koji su doveli do toga. U tom slučaju ćemo Vam refundirati bilo kakvu naknadu koju ste već platili.  

4.5.         Pored potvrde o prijemu narudžbe, dostavićemo Vam i listu pakovanja sa vašim proizvodima.  Lista pakovanja sadrži pregled proizvoda koji su Vam dostavljeni, kao i važne informacije o Vašim pravima kao potrošača.

4.6.         Ukoliko budete naručivali proizvode online, molimo obratite pažnju na sljedeće:

4.6.1.             zaključeni ugovor neće biti evidentiran niti ćete mu moći pristupiti: Vaša narudžba i Odredbe koje se nalaze na web stranici (a koje možete sačuvati ili isprintati) će se smatrati dijelovima ugovora, ili će se primjenjivati druge politike koje ćemo Vam iskomunicirati na neki drugi način;

4.6.2.             ugovor će biti sklopljen isključivo na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini;

4.6.3.             Oriflame je saglasan sa  Kodeksom ponašanja izloženim u klauzuli 10 ovih Odredbi.

4.7.         Kompletirane i plaćene narudžbe ne mogu biti otkazane sa Vaše strane, osim u situacijama opisanim u klauzuli 5.

4.8.         Narudžbe se mogu slati u bilo koje vrijeme tokom dana, osim u vrijeme zatvaranja Kataloškog perioda (ažuriranja Kataloga) kada su moguće određene poteškoće sa kreiranjem narudžbe uslijed nedostupnosti pojedinih funkcija.

4.9         Moguće je da pojedini proizvodi neće biti stalno dostupni. Ukoliko nemamo određeni proizvod na zalihama u momentu kreiranja Vaše narudžbe, iskoristićemo sve raspoložive mjere kako bismo Vas o tome obavijestili prije kompletiranja narudžbe, kako biste mogli promijeniti narudžbu ili u potpunosti odustati od narudžbe.

4.10       Povremeno, Katalog može biti nedostupan, u toku određenog vremenskog perioda, uslijed održavanja ili nekih drugih tehničkih razloga. Oriflame se neće smatrati odgovornim za te slučajeve nedostupnosti te, u skladu s tim, neće prihvatiti bilo kakve zahtjeve proistekle po tom osnovu, od kupaca ili ostalih posjetilaca web stranice.

B. CIJENE I NAČIN PLAĆANJA

4.11       U izuzetnim slučajevima, možemo Vam odobriti kreiranje narudžbi u ime drugih osoba, korištenjem specijalnog online alata. Ovo će biti moguće samo za Konsultante unutar Vaše sponzorske linije, kao što je objašnjeno u Oriflame Planu uspjeha, i samo nakon njihovog izričitog odobrenja. Ukoliko budete koristili ovaj alat, smatraćete se isključivo odgovornim za bilo kakve zahtjeve/potraživanja po osnovu neovlaštenog naručivanja, kao i za bilo kakvo kršenje privatnosti, te troškove prouzrokovane Oriflame-u ili osobi u čije ste ime kreirali narudžbu. 

4.12       Osim ukoliko nije drugačije navedeno, cijene proizvoda prikazane u Katalogu predstavljaju pune maloprodajne cijene proizvoda u trenutku kreiranja narudžbe. Sve cijene su date u lokalnoj valuti i uključuju PDV.

4.13       Zadržavamo pravo izmjene cijena u bilo koje vrijeme, prema vlastitom nahođenju, s tim da bilo kakva izmjena cijena proizvoda koje odaberete prije kreiranja narudžbe neće sačinjavati dio ugovora između nas, osim ukoliko se međusobno ne dogovorimo suprotno. 

4.14       Cijene ne uključuju troškove transporta, isporuke, kao ni bilo kakve druge naknade, jasno označene kao dodatne uz osnovnu cijenu, a koje nastanu u toku procesa naručivanja, i čiji iznos može varirati u zavisnosti od načina isporuke za koji se odlučite.  

4.14.1   Povremeno, možemo sniziti cijene naših proizvoda. Takođe, možemo Vam odobriti i dodatni popust, u skladu sa Oriflame Planom uspjeha. Ti popusti ne moraju uvijek biti jasno označeni na Vašim fakturama. Sve informacije o obračunu cijena možete dobiti slanjem upita našoj Službi za podršku kupcima na brojeve telefona +387 33 788 421; 474 256; 474 498 ili e-mail adresu info@oriflame.ba.

4.15       Plaćanje se može vršiti putem kreditne kartice, bankarskog transfera ili na neki drugi način naveden u ovim Odredbama. Prihvatamo većinu kreditnih kartica. Naša uobičajena praksa je da ne skidamo sredstva sa Vaše kreditne kartice sve dok Vaša narudžba ne bude spremna za isporuku. U slučaju da sredstva ipak budu skinuta sa Vaše kreditne kartice prije slanja Vaše narudžbe, još uvijek ćete imati pravo na refundiranje, u skladu sa klauzulama  3.2, 3.3 i 5.3.

4.15.1   U svrhe naplate potraživanja, postoji mogućnost da sarađujemo sa EOS Matrix d.o.o. Sarajevo (http://ba.eos-solutions.com) i LRC Inženjering d.o.o. Kreditni biro (www.lrcbh.com). Možete očekivati da Vam fakture i informacije u vezi plaćanja budu proslijeđene od strane ovih eksternih provajdera usluga. Opšte pravilo je da sve fakture moraju biti plaćene u roku od 14 dana, u skladu sa instrukcijama navedenim na fakturi. Zatezna kamata za kašnjenja u plaćanju se može obračunavati na dnevnoj osnovi, po kamatnoj stopi Centralne banke Bosne i Hercegovine kao i troškovi po osnovu naplate dugovanja u razumnom iznosu (troškovi opomena, sudskog postupka).

4.16       Za dodatne informacije o načinima plaćanja, kao i kreditnim uslovima, molimo kontaktirajte Službu za podršku kupcima na brojeve telefona +387 33 788 421; 474 256; 474 498 ili e-mail adresu info@oriflame.ba.

4.17       Kako bi se obezbijedila sigurnost online plaćanja putem kreditne kartice, sve informacije za plaćanje su šifrovane. Budući da Oriflame sarađuje sa ovlaštenim provajderima usluga plaćanja, omogućena je obrada informacija sa kreditnih kartica na odgovarajući način, i u skladu sa međunarodnim standardima koji se odnose na sigurnost podataka na platnim karticama.

4.18       Ukoliko budemo imali opciju kartičnog plaćanja u određenim vremenskim intervalima (recurringplaćanje), imaćete mogućnost da odaberete i da se pretplatite na ovaj način plaćanja. Bilo kakva buduća plaćanja će u tom slučaju biti odobrena prema stanju na Vašoj kartici, a iznos za plaćanje će biti skinut sa Vaše kartice u trenutku kada Oriflame pošalje naručene proizvode. Imaćete mogućnost da promijenite način plaćanja u bilo koje vrijeme, tako što ćete otići na Vaš profil i kliknuti na tab za plaćanje karticom.

C. ISPORUKA I PRENOS RIZIKA

4.19       Naručeni proizvodi se mogu isporučiti isključivo na području Teritorije.

4.20       Način isporuke proizvoda birate Vi prilikom kreiranja narudžbe.

4.21       Mi ćemo obraditi Vašu narudžbu i isporučiti proizvode čim prije, ali ne kasnije od 30 dana od potvrde Vaše narudžbe. Nećemo se smatrati odgovornim za bilo kakvo kašnjenje u isporuci proizvoda, uzrokovano okolnostima van naše kontrole.

4.22       Rizik od gubitka proizvoda, kao i pravo raspolaganja proizvodima prelazi na Vas, po isporuci Proizvoda.

4.23       Oriflame se neće smatrati odgovornim u slučaju pogrešne ili zakašnjele isporuke, ili u slučaju da proizvodi ne budu isporučeni, uslijed toga što ste nam dostavili pogrešne ili nepotpune Lične podatke.

4.24       Zadržavamo pravo da odbijemo Vašu narudžbu u bilo koje vrijeme, u slučaju osnovane sumnje u kršenje bilo kog dijela Odredbi i uslova.

D. USAGLAŠENOST PROIZVODA SA ODREĐENIM STANDARDIMA

4.25       Ovim putem garantujemo da su Oriflame proizvodi proizvedeni u skladu sa Smjernicama dobre proizvodne prakse za kozmetičke proizvode EN ISO 22716:2007 te u skladu sa Oriflame Kodeksom poslovanja.

4.26       Zadržavamo pravo da jednostrano otkažemo narudžbu koju ste poslali u bilo kojem trenutku ukoliko opravdano smatramo da ste prekršili neke od odredbi.

 1. PRAVO NA OTKAZIVANJE NARUDŽBE

5.1.         Strogo se pridržavamo pravila koja se odnose na vraćanje proizvoda, a koja su na snazi na području Teritorije (molimo pogledajte klauzulu 5.3 za dodatne informacije).

5.2.         Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo da otkažete narudžbu i vratite proizvod, nakon što primite isporuku proizvoda, trebate provjeriti sadržaj isporuke, kako biste utvrdili da ne sadrži bilo kakve proizvode koji su oštećeni tokom transporta. U slučaju da utvrdite da je proizvod oštećen u toku transporta, da je pogrešno opisan/predstavljen ili da se radi o bilo kojem drugom oštećenju, molimo Vas da, Vi ili osoba koja primi proizvode u Vaše ime, o tome odmah obavijesti Službu za podršku kupcima, popunjavanjem Obrasca za reklamacije[OF2]  i opisivanjem oštećenja/greške. Vaš zahtjev možete takođe uputiti i putem e-maila na info@oriflame.ba.

5.3.         Pravo na povrat proizvoda i refundiranje sredstava

5.3.1.             Možete otkazati narudžbu proizvoda, bez navođenja bilo kakvog razloga iz kojih ste se na to odlučili, tokom perioda navedenog u klauzuli 5.3.2. ispod. To znači da nas, ukoliko se tokom pomenutog perioda, predomislite ili iz bilo kog razloga odlučite da ne želite zadržati proizvod, možete obavijestiti o Vašoj odluci o otkazivanju ugovora/narudžbe, pri čemu ćemo Vam refundirati novac.

5.3.2.             Možete otkazati narudžbu u bilo koje vrijeme, čak i nakon što ste od nas dobili potvrdu narudžbe putem e-maila ili nakon što je Služba za podršku kupcima usmenim putem potvrdila Vašu narudžbu, ali ne kasnije od 14 radnih dana počevši od datuma kada ste fizički preuzeli proizvode, odnosno posljednji proizvod, ukoliko se radi o većoj narudžbi. Radni dani ne uključuju subotu, nedelju ni državne praznike.

5.3.3.             Kako biste otkazali narudžbu, molimo kontaktirajte Službu za podršku kupcima na broj brojeve telefona +387 33 788 421, 474 256 ili 474 498, putem e-maila na info@oriflame.ba ili putem pošte na adresu Milana Preloga 12. Možete koristiti predloženi Obrazac za otkazivanje narudžbi [OF3] kako biste nas informisali o otkazivanju narudžbe. Ukoliko popunite ovaj obrazac online (putem interneta), i predate ga putem naše web stranice, odmah ćemo Vam potvrditi prijem Vašeg zahtjeva putem trajnog nosača podataka (npr. e-mail).  Možete zadržati kopiju obavještenja o otkazivanju narudžbe za vlastitu evidenciju. Od izuzetnog je značaja da iskoristite pravo na otkazivanje narudžbe prije isteka predviđenog roka za otkazivanje. U skladu s tim, ukoliko nam pošaljete obavještenje o otkazivanju email-om ili putem pošte, u tom slučaju obavještenje o otkazivanju stupa na snagu sa datumom kada ste nam poslali e-mail ili pismo. Ukoliko nas o otkazivanju narudžbe budete obavijestili telefonskim putem, u tom slučaju obavještenje o otkazivanju stupa na snagu na datum kada ste nam uputili telefonski poziv.

5.3.4.             Refundiraćemo Vam u potpunosti troškove cijene proizvoda koju ste platili, kao i sve povezane troškove isporuke koje ste platili (osim dodatnih troškova isporuke koji nastanu u slučaju da se odlučite za neki drugi način dostave, pored najjeftinije, standardne opcije dostave koju Vam ponudimo). Zadržavamo pravo da odbijemo određeni dio iznosa za refundiranje kako bismo nadoknadili gubitak vrijednosti bilo kog isporučenog proizvoda, ukoliko je takav gubitak prouzrokovan nepažljivim rukovanjem, odnosno, aktivnostima koje nisu neophodne za normalno testiranje proizvoda. Vi ćete snositi odgovornost za umanjenje vrijednosti proizvoda uslijed pogrešnog rukovanja, odnosno aktivnosti koje se razlikuju od uobičajenih aktivnosti kojima se utvrđuje priroda, karakteristike i funkcionisanje proizvoda.  Mi ćemo pokrenuti proces refundiranja Vaših troškova čim prije, a u svakom slučaju u roku od (a) 14 dana nakon što dobijemo nazad isporučene proizvode, ili (b) (ukoliko ovo nastupi ranije) 14 kalendarskih dana nakon datuma kada nam dostavite dokaz da ste vratili proizvode ili (c) ukoliko proizvodi nisu isporučeni, u roku od 14 kalendarskih dana od datuma kada ste nam uputili obavještenje o otkazivanju narudžbe. Za povrat proizvoda zbog pogrešnog opisa njihovih karakteristika, molimo pogledajte klauzulu 5.3.5.  

5.3.5.             Ukoliko nam vratite proizvode zbog pogrešno opisanih karakteristika, izvršićemo refundiranje sredstava u iznosu pune cijene takvog proizvoda, kao i sve primjenjive troškove isporuke, te ostale troškove u razumnom iznosu, prouzrokovane vraćanjem proizvoda.

5.3.6.             Izvršićemo refundiranje sredstava na Vašu kreditnu ili debitnu karticu, ili na neki drugi način na koji ste izvršili uplatu, osim ukoliko se niste izjasnili za neku drugu opciju; u bilo kom slučaju, nećete imati dodatnih troškova koji bi nastali kao rezultat refundiranja.

5.3.7.             U slučaju da su Vam proizvodi već isporučeni:

5.3.7.1.                  dužni ste nam vratiti čim prije, a u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od datuma kada ste na odgovarajući način obavijestili Oriflame o Vašoj odluci. Smatraće se da ste ispoštovali predviđeni rok ukoliko nam pošaljete proizvode prije isteka pomenutog perioda od 14 dana;

5.3.7.2.                  smatraćemo Vas odgovornim za bilo kakve direktne troškove vraćanja proizvoda, osim u slučajevima kada se radi o oštećenim, ili pogrešno opisanim proizvodima (u tom slučaju molimo pogledajte klauzulu 5.3.5); i

5.3.7.3.                  imate pravnu obavezu da čuvate proizvode u Vašem trenutnom posjedu, kao i da pažljivo rukujete proizvodima u tom periodu.

5.3.8.             Detaljnije informacije o Vašem zakonskom pravu na otkazivanje narudžbe, kao i  o tome na koji način možete iskoristiti to pravo, te primjerak Obrasca za otkazivanje narudžbe[OF4] , možete pronaći u Listi pakovanja, kao što je opisano u klauzuli 4.5.

5.3.9.             Naša je zakonska obaveza da Vam isporučimo proizvode u skladu sa ugovorom.  Kao naš kupac, uvijek ćete imati sva zakonska prava kada je riječ o proizvodima sa greškom, ili proizvodima sa pogrešno opisanim karakteristikama. Politika o vraćanju proizvoda, navedena u klauzuli 5.3 ovih Odredbi neće uticati na takva zakonska prava. Sve informacije vezano za Vaša zakonska prava na području Vaše Teritorije možete dobiti u Vašoj lokalnoj Službi za podršku kupcima.

5.4.         Mi garantujemo za kvalitet bilo kojeg proizvoda koji nosi Oriflame ime, te potvrđujemo da su svi proizvodi proizvedeni sa naše strane ili za nas, kao i da ispunjavaju najveće standarde kvaliteta. Sigurni smo da će naši Kupci biti zadovoljni našim proizvodima. U skladu s tim, nudimo Vam i dodatnu garanciju, koja Vam omogućava da zamijenite ili čak vratite bilo koji proizvod kojim ne budete u potpunosti zadovoljni, pri čemu ćemo Vam vratiti Vaš novac. Neophodno je da Vaš zahtjev za refundiranje sredstava uputite u roku od 90 dana od datuma kada ste primili proizvode. Ova garancija se ne odnosi na proizvode koji su namjerno oštećeni ili zloupotrijebljeni. Ukoliko nije drugačije komunicirano, povrat proizvoda i refundiranje sredstava iz ove klauzule će se vršiti u skladu sa prethodnim paragrafima ove klauzule 5.

 1. OBAVEZE ORIFLAME KONSULTANTA

6.1.         Konsultanti kupuju te mogu prodavati Oriflame proizvode u svoje ime i za vlastiti račun. Ukoliko se odlučite na poslovanje sa Oriflame proizvodima, smatraće se da ćete obavljati svoje aktivnosti, kao i da ćete uvijek postupati, kao nezavisno lice (samozaposlenik/samostalni prodavač), a ne kao zastupnik ili zaposlenik kompanije Oriflame. U skladu s tim, nećete biti ovlašteni da pregovarate, kupujete, prodajete, kao ni da zaključujete bilo kakve sporazume u naše ime ili za našu korist, ili u ime i za korist bilo koje druge kompanije unutar Oriflame Grupe.

6.2.         Ukoliko se odlučite na poslovanje sa Oriflame proizvodima, sami ćete biti odgovorni za dobijanje bilo kakvih dozvola i licenci, kao i za registraciju Vaših aktivnosti u skladu sa zakonima koji se primjenjuju na Teritoriji, vezano za aktivnosti nezavisnog poslovanja, uključujući bilo kakvu registraciju koja se odnosi na zaštitu podataka (molimo pogledajte klauzulu 6.7) i poresku registraciju, za plaćanje poreza. Vi ćete se smatrati odgovornim za izvještavanje i plaćanje bilo kakvih poreza, ostalih dažbina i naknada primjenjivih na aktivnosti kojima se bavite. Takođe, Vaša je obaveza da koristite Lične podatke Vaših kupaca u skladu sa svim relevantnim državnim zakonima o zaštiti podataka i prava na privatnost (molimo pogledajte klauzule 6.7 – 6.13).

6.3.         Oriflame odobrava povrat i zamjenu proizvoda Vama i Vašim kupcima, kao što je navedeno u ovim Odredbama. Saglasni ste s tim da ćete informisati Vaše kupce o njihovom pravu na povrat proizvoda, kao i da ćete Vi izvršiti povrat proizvoda u njihovo ime.

6.4.         Kao naš Konsultant, dužni ste čuvati imidž i ugled kompanije Oriflame. Saglasni ste da nećete davati bilo kakve izjave, niti preduzimati bilo kakve radnje, koje mogu narušiti ugled kompanije Oriflame ili njenih proizvoda. Obavezujete se da ćete izvršavati Vaše poslovne aktivnosti na zakonit i etičan način, kao i da nećete iznositi lažne i netačne tvrdnje o proizvodima.

6.5.         Ovim putem potvrđujete da prihvatate činjenicu da su Oriflame zaštitni znak, naš trgovački naziv i logo vlasništvo kompanije Oriflame, te da ih nećete zloupotrijebiti na bilo koji način. Kako bi se izbjegla bilo kakva sumnja, kompletna poslovna vrijednost kompanije Oriflame pripada isključivo kompaniji. Na naš zahtjev, Vi ćete prihvatiti gore navedene činjenice potpisivanjem dokumenta, ukoliko budemo smatrali neophodnim dobijanje Vaše pismene potvrde.

6.6.         Tokom prezentovanja Oriflame proizvoda, strogo ćete se pridržavati Pravila ponašanja i Etičkog kodeksa.

6.7.         Kao Konsultant, možete prikupljati, evidentirati, pohranjivati i ažurirati lične podatke Vaših kupaca (što uključuje bilo kakve detalje o tim osobama koje se mogu koristiti za njihovu identifikaciju). U skladu s tim, obavezni ste da uskladite svoje aktivnosti sa relevantnim zakonima o zaštiti podataka i privatnosti, te ste saglasni da ćete tako i postupiti. U skladu sa ovim zakonima, trebate se registrovati kod nadležne institucije za zaštitu podataka, Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, osim ukoliko niste izuzeti od takve registracije, te uskladiti Vaše aktivnosti sa principima koji se odnose na zaštitu podataka. Na Vama je odgovornost da procijenite potrebu za pomenutom registracijom, da organizujete proces registracije tamo gdje je to neophodno, i da uskladite Vaše aktivnosti sa principima koji se odnose na zaštitu podataka.

6.8.         Obavezujete se da ćete preduzeti sve neophodne mjere koje se odnose na tehničku i organizacijsku sigurnost, kako biste zaštitili lične podatke Kupaca od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog objelodanjivanja ili pristupa tim podacima, naročito u slučajevima gdje obrada podataka uključuje njihov prijenos putem mreže, kao i od svih ostalih oblika nezakonitog rukovanja podacima. Imajući u vidu da se radi o vrhunskim mjerama, kao i uzimajući u obzir troškove njihove implementacije, vjerujemo da će te mjere omogućiti odgovarajući nivo sigurnosti  kada je riječ o rizicima koje sa sobom nosi obrada podataka, te vrsti ličnih podataka koji su predmet zaštite.  

6.9.         Takođe, Vaša je obaveza da jasno utvrdite da li Vaši kupci žele od Vas dobijati promotivne informacije o Oriflame proizvodima, da vodite evidenciju o njihovim sklonostima kada je riječ o reklamiranju proizvoda, kao i da poštujete pomenute sklonosti.

6.10.      Oriflame zadržava pravo na oslobođenje od odgovornosti u slučaju bilo kakvih kazni, troškova, naknada, odnosno bilo kakvih Vaših troškova koji nastanu kao rezultat povrede primjenjivih zakona o zaštiti povjerljivih podataka i privatnosti. Za više informacija o registraciji i usklađenosti sa odredbama zakona o zaštiti povjerljivih podataka i privatnosti molimo posjetite http://www.azlp.gov.ba.  

6.11.      Ukoliko želite da postanete Sponzor nekom Kupcu koji namjerava da se priključi Orilfame timu kao Konsultant, možete prikupiti određene lične podatke direktno od Kupca. Takođe, trebate se strogo pridržavati naših procedura koje se odnose na sponzorstvo. Imaćete ograničeno pravo obrade ličnih podataka Kupca samo i isključivo u svrhe prosljeđivanja tih podataka Oriflame-u, kao i slanja komercijalnih (marketinških) informacija Kupcu (tj. informacije osmišljene na način da promovišu, bilo direktno ili indirektno, usluge ili imidž kompanije) u skladu sa određenim uslovima navedenim u klauzulama 6.12 i 6.13 ispod.

6.12.      Naši online alati Vam mogu dozvoliti korištenje Kupčevih ličnih podataka u svrhe slanja marketinških informacija, samo ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi:

 • morate biti Sponzor Kupcu (odnosno, Kupac je preko Vas postao Konsultant), osim ukoliko nije dogovoreno drugačije,
 • pomenute marketinške informacije se tiču isključivo Oriflame proizvoda,
 • marketinške informacije se mogu jasno identifikovati kao takve,
 • informacije će nositi Vaše ime, kao pošiljaoca marketinških informacija, i kontakt detalje, uključujući validnu e-mail adresu putem koje Vas Kupci mogu kontaktirati kako bi Vas obavijestili  da li i dalje žele primati takve informacije,
 • komercijalne informacije se ne smiju slati Kupcima koji su se izjasnili da ih više ne žele dobijati,
 • promotivne ponude, kao što su popusti, premije i pokloni, tamo gdje to dozvoljavaju primjenjivi zakoni, će biti jasno označene kao takve, a uslovi koje treba ispuniti kako bi osigurali pravo na takve ponude će biti jasno i nedvosmisleno prikazani, i
 • sadržaj takvih komercijalnih informacija je usklađen sa ovim Odredbama, kao i sa svim primjenjivim zakonima koji se odnose na razmjenu marketinških informacija.

6.13.      Ni u kom slučaju Vam neće biti dozvoljeno da šaljete pomenute marketinške informacije za i u ime Oriflame-a.

6.14.      Konsultant se slaže i prihvata da odredbe ovog sporazuma i materijala na koji se odnosi, uključujući ali ne ograničavajući se na Oriflame Plan uspjeha, predstavljaju zaštićene informacije i neće se koristiti izvan aktivnosti razmatranih u ovom sporazumu.

 1. OBAVEZE KOMPANIJE ORIFLAME

7.1.         Isporučićemo Vam sve proizvode koje ste naručili, pod uslovom da su ti Proizvodi dostupni.

7.2.         Ne prihvatamo odgovornost za nedostatak proizvoda ili manjak proizvoda na zalihama.

7.3.         Bilo kakve beneficije/naknade na koje budete imali pravo u skladu sa trenutno važećim Oriflame planom uspjeha će Vam biti direktno isplaćene od strane nas, neke druge Oriflame kompanije ili eksternog provajdera.

 1. RASKID UGOVORA

8.1.         Zadržavamo pravo na momentalni raskid Vašeg ugovora, uz prethodno obavještenje o istom, u sljedećim slučajevima:

 • ukoliko date bilo kakvu izjavu, ili dostavite bilo kakve Lične podatke koji su materijalno netačni i pogrešni;
 • ukoliko je zahtjev za proglašenje Vašeg bankrota predat bilo kojem sudu, ili ukoliko ne možete izmiriti Vaše obaveze prema nama u momentu dospijeća;
 • u slučaju ozbiljnog kršenja bilo koje odredbe ovog dokumenta, ili, u slučaju kršenja bilo koje odredbe Etičkog kodeksa i Pravila ponašanja (http://ba.oriflame.com/mypages/network/oriflame-success-plan/oriflame-rules-of-conduct)
 • u slučaju kršenja bilo koje odredbe ovog dokumenta, uključujući dokumente na koji se isti poziva, te u slučaju da propustite da ispravite uzrokovanu štetu u roku od 14 dana od datuma prijema našeg pismenog obavještenja.

8.2.         Vaše članstvo prestaje u slučaju da ne napravite niti jednu narudžbu tokom 17 uzastopnih Kataloških perioda.

 1. RJEŠAVANJE ŽALBI

9.1.         Procedura za postupanje sa žalbama je navedena u Pravilima Ponašanja Oriflame-a.

9.2.         Uvijek možete dostaviti žalbe, pitanja, kao i za bilo kakve zahtjeve, putem Službu za podršku kupcima Oriflame-a na info@oriflame.ba ili nas pozovite na brojeve telefona +387 33 788 421, 474 256 ili 474 498.  Ukoliko ne budete zadovoljni odgovorom Oriflame Službe za podršku kupcima, možete kontaktirati lokalno Udruženje za direktnu prodaju, ukoliko postoji, ili Evropsko udruženje za direktnu prodaju (Seldia) na www.seldia.eu.

 1. KODEKS PONAŠANJA

U svom poslovanju, Oriflame se strogo pridržava Seldia Kodeksa ponašanja (http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content-pdf/seldia_codeofconduct.pdf), kao i Svjetske federacije udruženja za direktnu prodaju (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf).  Oriflame zahtijeva od svih svojih Konsultanata da takođe poštuju ova pravila, koja su takođe uključena i u Etički kodeks te Pravila ponašanja (http://ba.oriflame.com/mypages/network/oriflame-success-plan/oriflame-rules-of-conduct). Primjerak ovih dokumenata možete dobiti u našoj Službi za podršku kupcima na info@oriflame.ba.

 1. GREŠKE I ISPRAVKE

Iako koristimo sve razumne mjere kako bismo omogućili da se na našoj web stranici uvijek nalaze tačne informacije, ne možemo garantovati da stranica u određenom trenutku neće sadržavati greške. Greške do kojih dođe prilikom unošenja podataka, kao i određeni tehnički problemi, mogu dovesti do prikazivanja netačnih informacija. Zadržavamo pravo na ispravke bilo kakvih netačnih podataka ili grešaka u kucanju koje se pojave na našoj web stranici, uključujući informacije o cijenama i dostupnosti proizvoda i usluga, te se, u skladu s tim, nećemo smatrati odgovornim za takve greške. Takođe, zadržavamo pravo na poboljšanja i/ili izmjene bilo kojih karakteristika, funkcionalnosti i sadržaja web stranice, u bilo kom trenutku. Ukoliko na web stranici primijetite informacije ili opise proizvoda za koje vjerujete da su netačni, molimo kontaktirajte Službu za podršku kupcima.

 1. LINKOVI

Na našoj stranici možete pronaći linkove koji vode na web stranice ili resurse trećih strana, što ni u kom slučaju ne znači da prihvatamo ili podržavamo bilo kakve informacije, proizvode ili usluge dobijene putem takvih linkova. Nećemo se smatrati odgovornim za sadržaj ili funkcionisanje bilo kojih aspekata Interneta, uključujući ostale web stranice sa kojima naša stranica može biti povezana, ili kojima se može pristupiti sa naše stranice. Molimo da nas obavijestite ukoliko utvrdite postojanje bilo kakvih grešaka ili neprikladnog sadržaja na web stranicama kojima se može pristupiti sa naše stranice.

 1. OPŠTE ODREDBE

13.1.      Ove Odredbe će se primjenjivati u skladu sa zakonima Teritorije, a sve sporove proistekle iz, ili po osnovu Odredbi, će rješavati nadležni sudovi pomenute Teritorije. Ovi sudovi neće imati isključivu nadležnost.

13.2.      Ukoliko bilo koja odredba ovog dokumenta postane nezakonita, ili iz bilo kojeg razloga, nevažeća, ostale odredbe ostaju na snazi i primjenjivaće se u cjelini.

13.3.      Ukoliko Oriflame ne primijeni bilo koju od navedenih odredbi, to neće predstavljati odricanje od provedivosti takvih odredbi.

13.4.      Zadržavamo pravo ažuriranja i izmjene ovih Odredbi. Bilo kakve izmjene ili ažuriranja stupaju na snagu od trenutka njihovog objavljivanja na našoj web stranici. www.oriflame.ba.

13.5.      Vaše prihvatanje pomenutih izmjena je uslov za Vaše buduće korištenje ove stranice i naručivanje proizvoda putem iste. Možemo zahtijevati od Vas izričiti prihvat ili ćemo u suprotnom smatrati da ste prihvatili ove izmjene ukoliko budete nastavili sa naručivanjem proizvoda.

13.6.      Osim ukoliko ne odlučite drugačije, možemo Vam slati obavještenja, e-mailove, poštu, odnosno generalno komunicirati sa Vama. U bilo koje vrijeme možete ažurirati Vaše sklonosti kada je riječ o marketinškim informacijama, tako što ćete izabrati odgovarajuće postavke na Vašem korisničkom računu. Prihvatanjem ovih Odredbi, saglasni ste s tim da Vam Oriflame može slati bilo koje druge informacije/komunikaciju u vezi Vašeg ugovora i/ili Vaših narudžbenica, putem trajnog nosača podataka, osim u papirnom formatu (tj. putem e-maila ili na bilo koji drugi način adresiran direktno na Vas, koji će Vam omogućiti skladištenje informacija na način koji omogućava njihovo korištenje u budućnosti, tokom dužeg vremenskog perioda, a koji Vam takođe omogućava reprodukciju takvih, neizmijenjenih podataka).

13.7.      Rok za obavještavanje, odnosno davanje bilo kakvih obavještenja u skladu sa ovim Odredbama, počinje na datum slanja obavještenja putem preporučene pošte. Ukoliko se obavještenje dostavlja nekim drugim putem, rok za obavještavanje počinje od datuma prijema obavještenja.

 

 1. POLITIKA PRIVATNOSTI

14.1.      Kada se registrujete kao Konsultant, potvrđujete da ste saglasni s tim da Oriflame, Oriflame Grupa kao i ovlaštene treće strane (tj. Konsultanti, eksterni dobavljači i eksterni provajderi) mogu skladištiti, koristiti i obrađivati Vaše lične podatke, u svrhe usklađivanja naših obaveza prema Vama, po osnovu ovih Odredbi, kao i u svrhe naplate dugovanja, sprečavanja prevarnih radnji, kao i u marketinške i statističke svrhe.

14.2.      Obavezujemo se da ćemo čuvati sigurnost i povjerljivost ličnih podataka (iako zadržavamo pravo na objelodanjivanje ovih podataka u situacijama navedenim ispod). Podatke ćemo čuvati na serverima velike sigurnosti te ćemo u potpunosti uskladiti naše aktivnosti sa svim primjenjivim zakonima o zaštiti podataka i potrošača.

14.3.      Ovim putem potvrđujemo da ćemo Lične podatke koje nam dostavite (ili podatke koji se mogu pronaći u javno dostupnim registrima), kao i sve informacije pomoću kojih možemo utvrditi Vaš identitet („Korisnički podaci“) čuvati i koristiti u skladu sa našom Politikom privatnosti[SKU5]  isključivo u svrhe navedene u ovom dokumentu, a naročito u sljedeće svrhe:

 • za obradu Vaših narudžbi;
 • u statističke svrhe ili u svrhe provođenja anketa sa ciljem poboljšanja naše web stranice, za online alate i pružanje naših usluga Vama;
 • za plasiranje sadržaja web stranice i plasiranje reklama;
 • za upravljanje našim web stranicama;
 • u svrhe naše međusobne komunikacije, što može uključivati slanje bilo kakvog promotivnog materijala, osim ukoliko se niste odlučili za opciju da ne želite dobijati takav materijal.

14.4.      Ukoliko budemo dostavljali Vaše Lične podatke ovlaštenim trećim stranama, dostavićemo im isključivo samo one podatke koji su im neophodni za pružanje usluga, u skladu sa klauzulom 14.1. Ovlaštenim trećim stranama je zabranjeno korištenje bilo kakvih Ličnih podataka u bilo koje druge svrhe, kao i dijeljenje takvih podataka sa bilo kojim entitetima/licima osima nas, ili kao što se zahtijeva u skladu sa zakonom.

14.5.      Skrećemo Vam pažnju na to da smo dužni objelodaniti Vaše lične podatke na zahtjev policije ili bilo kojeg drugog regulatornog tijela u slučaju istražnih radnji kod sumnje na postojanje bilo kakvih ilegalnih aktivnosti

14.6.      Vaše lične podatke možete pregledati u bilo koje vrijeme, a možete ih ažurirati tako što ćete direktno kontaktirati Službu za podršku kupcima ili direktno, putem opcije My Pages na našoj web stranici www.oriflame.ba.

14.7.      Ukoliko ste već ranije bili registrovani kao Konsultant za prodaju Oriflame Proizvoda, registrovanjem na našu web stranicu, prihvatate da neki od Vaših Ličnih podataka mogu biti prenešeni iz Oriflame kompanije kod koje ste prvobitno bili registrovani u ORIFLAME KOZMETIKA BH d.o.o. Sarajevo. Možemo izvršiti prenos bilo kojih Ličnih podataka koje nam dostavite, uključujući, bez ograničenja, Vaš konsultantski broj, ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, kao i informacije o tome da li želite da dobijate naš promotivni materijal.

14.8.      Nakon što se registrujete kao Oriflame Konsultant, saglasni ste s tim da Vam možemo slati informacije o našim ponudama i promotivnim aktivnostima, osim ukoliko se niste odlučili za opciju da ne dobijate naš materijal. Oriflame može vršiti analizu Vaših ličnih podataka kako bismo Vam dostavili ponude i informacije prilagođene Vašim interesovanjima i historiji Vaših kupovina. Prihvatanjem ovih Odredbi, dajete saglasnost za provođenje takvih analiza.

14.9.      Dalja prava i obaveze su navedene u Oriflame Politici privatnosti[SKU6] .


 

14.10.    Dodatne relevantne informacije o kompaniji ORIFLAME KOZMETIKA BH d.o.o. Sarajevo  su date u nastavku:

 

Naziv društva

ORIFLAME KOZMETIKA BH d.o.o. Sarajevo

Adresa

Milana Preloga 12

Kontakt podaci

Telefon: +387 33 788 421; 474 256; 474 498

e-mail:info@oriflame.ba

Broj registracije u trgovačkom registru (ID broj)

4200024410009

Nadzorno tijelo

Revizor[OF7]:

PDV broj

U Bosni i Hercegovini: 200024410009

 

 1. KONTAKTIRAJTE NAS

U slučaju bilo kakvih primjedbi u vezi sa Odredbama, možete nam poslati e-mail na info@oriflame.ba ili nas pozvati na brojeve +387 33 788 421; 474 256 ili 474 498. Mi ćemo preduzeti sve razumne mjere kako bismo odgovorili na Vaše primjedbe i riješili problem na koje nam eventualno ukažete.

Datum posljednjeg ažuriranja: 04.1.2016