Idi na glavni sadržaj Idi na glavni izbornik Idi na pretragu

O ORIFLAME PROIZVODIMA


Sve naše fabrike kontroliše naš Global Quality team - tim za kvalitet, garantujući bezbijednost proizvoda te usaglašenost s propisima i unutrašnjim standardima.
 
Sve Oriflame fabrike moraju da se pridržavaju standarda dobre proizvođačke prakse (GMP), koja osigurava da su procesi pravilno dizajnirani, kontrolisani i vođeni. Dobra proizvođačka praksa podrazumijeva kontrolisane uslove s fokusom na higijenske mjere i sprečavanje da se proizvodi na bilo koji način kontaminiraju.

Kao što je predviđeno propisima i našim striktnim unutrašnjim standardima, svi osjetljivi proizvodi podležu mikrobiološkim testovima kako bismo osigurali da su sigurni za upotrebu.

O SARS-COV-2 VIRUSU (“CORONAVIRUSU”)


Ne postoji poznat slučaj prenosa virusa SARS-COV-2 putem kontakta s komercijalnim proizvodom.

Trenutna medicinska saznanja ukazuju da je, pod povoljnim uslovima, virus mogao da preživi do nekoliko dana izvan tijela životinja ili ljudi.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, 'vjerovatnoća zaražene osobe da kontaminira komercijalnu robu je niska, a rizik širenja virusa koji uzrokuje COVID-19 preko proizvoda koji je pomjeren, putovao i izložen različitim uslovima i temperaturi je također nizak." (izvor WHO  (Svjetska zdravstvena organizacija),18. mart 2020. )

Oriflame proizvodi proizvedeni su nekoliko sedmica ili mjeseci prije dana prodaje. Zahvaljujući našem procesu proizvodnje visokog kvaliteta i vremenu između proizvodnje i dostave do Konsultanta smatramo da je sigurno koristiti naše proizvode.